På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Julkaisuja
 
Valitse luokka:   
 
Jätelaitosyhdistys ry 2017. Opas sekajätteen koostumustutkimuksiin. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
Oppaan toinen 31.1.2017 julkaistu versio.
 
Suomen Kiertovoima ry (KIVO) 2017. Koostumustutkimusten Excel-työkalu. KIVO.
[www-julkaisu]
Kyseessä on kolmas 9.8.2017 julkaistu versio laskentatyökalusta. Alkuperäinen versio oli Olli Sahimaan laatima Laatujäte-hankkeessa vuonna 2014.
 
Jätelaitosyhdistys ry 2016. Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2016 - Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Helena Dahlbo, Kristiina Aalto, Hanna Salmenperä, Hanna Eskelinen, Jaana Pennanen, Kirsi Sippola ja Minja Huopalainen 2015. Tekstiilien uudelleenkäytön ja tekstiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Suomessa. Suomen ympäristö. Helsinki
[www-julkaisu]
 
Jätealan huoltovarmuustoimikunta 2015. Häiriötilanteiden jätehuolto - ehdotuksia lainsäädännön ja jätehuollon järjestämisen kehittämiseksi. Helsinki, Jätealan huoltovarmuustoimikunta.
[www-julkaisu]
 
Jätealan huoltovarmuustoimikunta 2015. Häiriötilanteiden jätehuolto – Osa B: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuollon järjestäminen.
[www-julkaisu]
 
Jätealan huoltovarmuustoimikunta 2015. Häiriötilanteiden jätehuolto – Osa A: Häiriötilanteiden jälkivaiheen jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry 2015. Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015 - Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2015. Tietoa kuntien jätehuollosta 2014 - Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 28 s.
[www-julkaisu]
 
JLY ja Kuntaliitto 2014. Ansvarsfull avfallshantering för invånarens och miljöns bästa. 4 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry 2014. Suomen yhdyskuntajätehuolto 2014. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 14 s.
[www-julkaisu]
 
Runsten, S. 2014. Biojätteen kimppa- ja aluekeräyksen mahdollisuudet. 38.
[www-julkaisu]
 
Sahimaa O. ja Toivonen L. 2014. Opas sekajätteen koostumustutkimuksiin. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Sahimaa Olli 2014. Sekajätteen koostumustutkimusten Excel-työkalun pikakäyttöopas. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Sahimaa Olli 2014. Koostumustutkimusten Excel-työkalu. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Sahimaa, Olli 2014. Luokitteluohje sekajätteen koostumustutkimuksiin. Espoo, Aalto-yliopisto. 134
[www-julkaisu]
 
HSY 2013. Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012. Koostumustutkimus. Helsinki, HSY. 44 s.
[www-julkaisu]
 
JLY ja Kuntaliitto. 2013. Parasta jätehuoltoa kuntalaiselle -esite. 4 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry 2013. Jätteenkuljetuspalvelun hankinta – Kuvaus kilpailutuksen hyvästä menettelytavasta. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 32 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2013. Tietoa kuntien jätehuollosta 2013 - Kiinteistöittäisen ja aluekeräyksen jätemaksut sekä jätelajien vastaanottohinnat. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 24 s.
[www-julkaisu]
 
Mikkonen, Krista 2013. Selvitys kunnallisessa jätteenkuljetuksessa olevan sekajätteen koostumuksesta Puhas Oy:n toimialueella. Puhas Oy.
[www-julkaisu]
 
Portti, Satu 2013. Jätehuollon kuljetusjärjestelmän valinta kunnassa. Rovaniemi, Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 53
[www-julkaisu]
 
Hämäläinen, T. ja Nummela, E. 2012. Jätehuollon etusijajärjestyksen noudattaminen - Suositus elinkaaritarkastelun toteutukseen. Jätelaitosyhdistys ry. 18 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2012. Jätehuollon alueellisen valmiusharjoituksen toteutusmalli - Case: Rosk’n Roll Oy Ab:n toimialue. 8 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2012. Tietoa kuntien jätehuollosta 2011 - Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat.. 22 s.
[www-julkaisu]
 
Katja Moliis, Helena Dahlbo, Risto Retkin ja Tuuli Myllymaa 2012. Pohjois-Suomen pakkausjätteiden hyödyntäminen - Elinkaaren aikaiset ympäristö- ja kustannusvaikutukset. Ympäristöministeriön raportteja 26/2012. Helsinki, Ympäristöministeriö. 79
 
Knuutila, H. 2012. Turun seudun biojätehuollon elinkaariselvitys. Turun ammattikorkeakoulu (YAMK). 78
Opinnäytetyö (YAMK), Insinööri ylempi AMK, Ympäristöteknologia
 
Salanne I., et.al. 2012. Valtakunnallinen jätelogistiikkaselvitys – Jätelogistiikan nykytilan ja toimintaympäristön selvitys. Liikenne- ja viestintäministeriö. 84 s.
 
Salanne I., Tikkanen M., Valli R. (Sito Oy), Hyötylä T., Pöyskö T. (Ramboll Oy) 2012. Yhdyskuntajätteen logistiikka. Nykytilan ja toimintaympäristön selvitys.. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 18/2012. Liikenne- ja viestintäministeriö. 60 s.
[www-julkaisu]
 
Silvennoinen, K., et.al. 2012. FOODSPILL 2012-2012 Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa -hankkeen loppuraportti. MTT. MTT. 54
[www-julkaisu]
 
Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo 2012. Elinkaariarviointien käyttö Suomen jätehuollon ympäristövaikutusten tarkastelussa. Ympäristöministeriön raportteja 24/2012. Helsinki, Ympäristöministeriö. 85
[www-julkaisu]
 
Jätealan huoltovarmuustoimikunta 2011. Jätehuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnitteluohje. Helsinki, Huoltovarmuuskeskus. 32 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2011. Tietoa kuntien jätehuollosta 2010 - Kiinteistökohtaisen keräyksen jätemaksutiedot ja jätelajien vastaanottohinnat. 95 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2011. Suositukset jätehuollon perustermeistä. 2 s.
[www-julkaisu]
 
Saarinen, R. ja Suoheimo, P. 2011. Öljyvahinkojätteen terminen käsittelykapasiteetti Suomessa. SYKE. 27 s.
 
Teirasvuo, N. 2011. Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumuksen sekä palamisteknisten ominaisuuksien selvitys Etelä-Karjalan alueella. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 122
 
Forssan Paavolan alueen jätteenkuljetustarkastelu. 2010. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. 24 s.
 
Jätelaitosyhdistys ry 2010. Suomen yhdyskuntajätehuolto 2010. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 16 s.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry. 2010. Tietoa jätehuollosta – vuoden 2009 jätemaksutiedot. 50 s.
[www-julkaisu]
 
Kaartinen, T. et.al. 2010. Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. Espoo, VTT. 98 s. + liitt. 8 s.
[www-julkaisu]
 
Kaila, J., Törn, M. ja Laaksonen, J. 2010. Kierrätys- ja hyödyntämisasteiden määrittäminen kuitu, muovi, lasi- ja metallipakkauksille sekä keräyspaperille. Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu. 33 s.
 
Kojo, R. 2010. Pakkausten keräysverkoston kustannusvaikutukset. FCG Finnish Consulting Group Oy. 28 s.
 
Korhonen, Pirjo 2010. Rejektikaatopaikan kaasujen ja hajujen hallinta. Helsinki, Aalto-yliopisto. 125
[www-julkaisu]
Diplomityö
 
Mälkönen, V. ja Tukiainen, J. 2010. Jätekuljetuksen sopimusmallien yritysvaikutukset. Valmisteluraportit 1. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT). 34 s.
[www-julkaisu]
 
Teirasvuo, N. 2010. Syntypaikkalajitellun sekajätteen lajittelututkimus Mikkelin seudulla. Lappeenranta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 50 s.
[www-julkaisu]
 
Tritonet Oy 2010. Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi - Hyvien menettelytapojen kuvaus. Tampere, Tritonet Oy. 56 s.
[www-julkaisu]
 
Kaartinen, T. et al. 2009. Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintatekniikat. VTT. 114 s.
[www-julkaisu]
 
Menettelytapaohje jätteenkäsittelykeskuksen vesienhallintatoimien arviointiin (Excel-työkalu, versio 1). 2009. VTT.
[www-julkaisu]
 
Moliis, K., Teerioja, N. & Ollikainen M. 2009. Ennuste yhdyskuntajätteen kehityksestä vuoteen 2030. Discussion Papers n:o 41. Helsinki, University of Helsinki Department of Economics and Management. 42
[www-julkaisu]
SUSWASTE-hankkeen esiselvitys
 
Ronkainen, N. 2009. Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö kaatopaikkarakenteissa - kansainvälinen vertailu. Oulun yliopisto, Diplomityö. 122 s.
[www-julkaisu]
 
Rättö, Vikman & Siika-aho 2009. Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen biojalostamossa. VTT. 64 s.
[www-julkaisu]
 
Saarinen, R. ja Leikoski, M. 2009. Selvitys jätteenpolton luvista. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2009. SYKE. 41 s.
 
Sundberg, C. et al. 2009. Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla. Pohjoismainen yhteistyöprojekti. 91 s.
[www-julkaisu]
 
Hynynen, J. 2008. Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö. Savonia-ammattikorkeakoulu. 62 + 5 s.
[www-julkaisu]
 
Järjestetyn jätteenkuljetuksen vaihtoehtojen vertailu. 2008. Oulun Jätehuolto, Oulun seudun jätteenkuljetusyrittäjät. Ramboll Finland Oy. 56 s.
[www-julkaisu]
 
Knuutila, H. et al. 2008. Jätelaitosten raportointi ja tunnusluvut (Jlrap II -hanke). FCG Efeko Oy. 96 s.
[www-julkaisu]
loppuraportti + liitteet 1-3
 
Myllymaa, T. et al. 2008. Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset. Inventaarioraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2008. SYKE. 82 s.
 
Myllymaa, T. et al. 2008. Jätteiden kierrätyksen ja polton ympäristövaikutukset ja kustannukset - jätehuollon vaihtoehtojen tarkastelu alueellisesta näkökulmasta. Suomen ympäristö 39 / 2008. SYKE. 192 s.
 
Paajanen, S. ja Mynttinen, M. 2008. Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2008. Suomen Kuntaliitto. 83 s.
 
Sundberg, C. et al. 2008. Minimering av lukt från kompostering av matavfall genom processoptimering. Ett nordiskt samarbetsprojekt. 76 s.
[www-julkaisu]
 
YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 2008. Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2007. YTV:n julkaisuja 15/2008. YTV. 60
[www-julkaisu]
 
Helén, R. 2007. Jätelaitosten yhteiskuntavastuun GRI-tunnusluvut. Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 93 s. + 4 liitettä
[www-julkaisu]
 
Helin, H. 2007. Materiaalitehokkuuskysely. Jätelaitosyhdistys ry. 19 s.
[www-julkaisu]
 
INTERACTION-toimenpideselvitys – Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden parantaminen. 2007. Helsinki, Motiva Oy.
[www-julkaisu]
 
Isomäki, E. ja Dahlbo, H. 2007. Kaatopaikalle sijoitettujen teollisuuden jätteiden ympäristövaikutusten tunnistaminen ja arviointi. Suomen ympäristökeskus. 51 s.
Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaselvitys, Osa IV
 
Kaartinen, T., Laine-Ylijoki, J. & Wahlström, M. 2007. Jätteen termisen käsittelyn tuhkien ja kuonien käsittely- ja sijoitusmahdollisuudet. Espoo, VTT. 44 s. + liitt. 20 s.
[www-julkaisu]
 
Karvonen, T. ja Voutilainen, M. 2007. Yhdyskuntajätteen lajittelututkimus Nousialan jäteasemalla. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. 29
[www-julkaisu]
 
Paajanen, S. ja Mynttinen, M. 2007. Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2007. Suomen Kuntaliitto. 83 s.
 
Rakennetun omaisuuden tila. 2007. RIL. 16 s.
 
Ahonen, H.-M. 2006. Kioton hankemekanismit ja jätehuoltosektori - tietopaketti yrityksille. Suomen ympäristökeskus. 47 s.
 
Hauta-Heikkilä, H. 2006. Opas jätelaitosten raportointiin. Efeko Oy. 64 s.
[www-julkaisu]
 
Itävaara, M. et al. 2006. Kompostin kypsyystestit. Menetelmäohjeet. Espoo, VTT. 38 s.
[www-julkaisu]
 
Jäte on muutakin kuin vain kasa roskia. 2006. Energiateollisuus. 8 s.
 
Kaila, J. et al. 2006. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta - Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita. Suomen Kuntaliitto. 99 s.
 
Kautto, P., Mela, H. ja Mickwitz, P. 2006. Materiaalitehokkuuden edistämisen vaikutusten arviointi. Suomen ympäristökeskus. 38 s.
 
Koskinen, J. 2006. Jätteen rinnakkaispolton rooli ja rajaehdot Suomen jätestrategiassa. Suomen ympäristökeskus. 85 s.
 
Myllymaa, T. et al. 2006. Ympäristönäkökulmat jätteen hyödyntämisessä energiana ja materiaalina. Suomen ympäristökeskus. 72 s.
 
Paajanen, S., Kohtamäki, P. ja Mynttinen, M. 2006. Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2006. Suomen Kuntaliitto. 68 s.
 
Vesanto, P. 2006. Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä. Helsinki, Suomen ympäristökeskus. 104 s.
 
Wahlström, M. et al. 2006. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006. Helsinki, Ympäristöministeriö. 82 s.
 
Ajanko, S., Moilanen, A. & Juvonen, J. 2005. Jätteiden syntypaikkalajittelujärjestelmän ja käsittelytekniikan vaikutus kierrätyspolttoaineen laatuun. Espoo, VTT. 83 s. + liitt. 21 s.
[www-julkaisu]
 
Ekholm, E., Korkala, R. ja Nummela, E. 2005. REF-laitosten tarve- ja toimivuusselvitys. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 71 s.
[www-julkaisu]
 
Englund, M. 2005. Suotovesien kierrätyksen seuranta valokaapelilla. Fortum Service Oy. 16 s.
[www-julkaisu]
 
Esko-sivut. 2005. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Finlands samhällsavfallshantering 2006. 2005. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 32 s.
[www-julkaisu]
 
Isoaho, S., Hämäläinen, T., Nummela, E. ja Peltoniemi, M. 2005. Jätehuollon käsite- ja tietomalli. Tampereen teknillinen yliopisto, Bio- ja ympäristötekniikan laitos, Materiaalivirtatutkimusryhmä.
[www-julkaisu]
 
Jätelaitosyhdistys ry 2005. Suomen yhdyskuntajätehuolto 2006. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 32 s.
[www-julkaisu]
 
Karhu, E. 2005. Mekaanis-biologisesti käsitellyn yhdyskuntajätteen jäännösjakeen soveltuvuus metaanin biologiseen hapetukseen ja kelpoisuus kaatopaikan pintakerroksessa. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Pro gradu. 154 s.
[www-julkaisu]
 
Laine-Ylijoki, J. et al. 2005. Yhdyskuntajätteiden termisen käsittelyn kuonista ja tuhkista hyötykäytettäviä ja loppusijoitettavia tuotteita - kansainvälinen esiselvitys. Espoo, VTT. 92 s.
[www-julkaisu]
 
Lindeberg, A. 2005. Kaatopaikan sisäisen veden jatkuvatoimiset mittaukset. Lahden ammattikorkeakoulu, Insinöörityö. 49 s.
[www-julkaisu]
 
Myllymaa, T. et al. 2005. Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun. Suomen ympäristökeskus. 108 s.
 
Nuortio, T. ja Isoaho, S. 2005. iWaste - Jätehuollon tiedonhallinnan kehittäminen, loppuraportti. Kuopion yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto. 47 s.
 
Paajanen, S. ja Mynttinen, M. 2005. Tietoja kuntien jätehuollosta. Kysely 2005. Suomen Kuntaliitto. 72 s.
 
Sormunen, K., Einola, J., Karhu, E. ja Rintala, J. 2005. Mekaanisesti ja mekaanis-biologisesti esikäsitellyn yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoittaminen. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Väliraportti 10.5.2005. 58 s.
[www-julkaisu]
 
Ekotehokkuusneuvonnan tietopankki. 2004. Jätelaitosyhdistys ry.
[www-julkaisu]
 
Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutaso-opas. 2004. 38 s.
 
Hämäläinen, T. 2004. Jätehuollon informaatio- ja käsitehallinnan kehittäminen. Tampereen teknillinen yliopisto, Diplomityö. 201 s.
 
Jätehuollon turvallisuus ja terveys - riskien minimointi. 2004. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 12 s.
[www-julkaisu]
Alkuperäinen teksti: HSE Books, 05/02, C275 (ISBN 0 7176 2514 1)
 
Kaartinen, T. 2004. Yhdyskuntajätteen käsittelyn jäännösjakeiden kestävä loppusijoitus tulevaisuuden kaatopaikoille. Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Vesihuoltotekniikan laboratorio. Opinnäytetyö. 114 s.
[www-julkaisu]
[Liitteet]
 
Kuehle-Weidemeyer, M. 2004. Landfilling of mechanically and biologically pre-treated residual municipal solid waste. Langenhagen, Wasteconsult International. 123 s.
[www-julkaisu]
 
Lehto, T.,Ekholm, E. ja Nummela, E. 2004. Seurantaselvitys biologisten jätteenkäsittelylaitosten toimivuudesta. Helsinki, Jätelaitosyhdistys ry. 56 s.
[www-julkaisu]
 
Matikka, V. 2004. Paikkatietojärjestelmien soveltamismahdollisuudet ja digitaalisten keräyspisteiden sijaintitarkkuus jätehuollossa. Oulun yliopisto, Diplomityö. 131 s.
 
Pohjavedensuojausrakenteiden käyttöikämitoitus ja tuotehyväksyntä. 2004. Espoo, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. 253 s.
[www-julkaisu]
 
Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu. 2004. YTV Jätehuolto. 77 s.
 
Roos, I., Kojo, R. ja Sillanpää, L. 2004. ”Lajittelisin, jos…” Kerrostalon jätehuolto asukkaan näkökulmasta - Kehittämisen perusteita. Työtehoseura. 114 s.
[www-julkaisu]
 
Räsänen, T. 2004. Jätehuoltoalan tietojärjestelmien ja raportoinnin kehittäminen; graafinen ja paikkatietopohjainen raportointi sekä tiedonlouhinta. Oulun yliopisto, Diplomityö. 131 s.
 
Hauta-Heikkilä, H. ja Kippo-Edlund, P. 2003. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen jätehuoltolaitoksissa. Helsinki, Efektia Oy. 37 s.
[www-julkaisu]
 
Martikkala, H. ja Kettunen, R. 2003. Tutkimus kaatopaikkojen metaanipäästöistä ja niiden hallinnasta Parkanon ja Ylöjärven kaatopaikoilla. Tampere, Tritonet Oy. 66 s.
[www-julkaisu]
 
Peltoniemi, M., Nummela, E. ja Isoaho, S. 2003. Jätealan sähköisen tiedonhallinnan nykytila ja arvio kehitystarpeista. Tampereen teknillinen yliopisto. 57 s.
 
Sormunen, K. 2003. Matkakertomus 23.3 – 21.4.2003: KAATOPRO-hankkeen tutkijavierailu Saksassa Duisburg-Essenin ja Hannoverin yliopistoissa. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 28 s.
[www-julkaisu]
 
Westerberg, H. 2003. Kunnallisoikeudellinen tutkimus yksityisen ja julkisen palvelutuotannon roolista jätehuollossa. Tampereen yliopisto, Pro gradu. 88 s.
[www-julkaisu]
 
Lahdelma, J. 2002. Biojätteen erilliskeräyksen ja sekajätteenkeräyksen kustannusvertailu. Lappeenranta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 67
[www-julkaisu]
Diplomityö
 
Ekholm, E. ja Lehto, T. 2001. Arvio Hyvinkään, Oulun ja Ämmässuon kompostointilaitosten toimivuudesta. Maa ja Vesi Oy.
[www-julkaisu]
 
Ekholm, E. ja Lehto, T. 2001. Suomalaisten kompostointilaitosten toimivuus ja tehostaminen. Raportti. Maa ja Vesi Oy. 37 s.
[www-julkaisu]
Tiivistelmä
 
Evaluation of three composting plants in Finland. 2001. Korntal-Münchingen, Awiplan GmbH. 13 s.
[www-julkaisu]
 
Kaatopaikkojen lopettamisopas. 2001. Suomen ympäristökeskus. 109 s.
 
Walavaara, M. 2001. Kompostointilaitosten ympäristöluvat. Maa ja Vesi Oy. 15 s.
[www-julkaisu]
 
Alakangas, E. 2000. Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Espoo, VTT. 172 s.
[www-julkaisu]
 
Kettunen, R. et al. 2000. Kaatopaikkavesien vaikutus yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toimintaan ja mitoitukseen sekä kaatopaikkavesien esikäsittelytarpeen ja menetelmien arviointi. Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. 70 s.
[www-julkaisu]
 
Marttinen, S. et al. 2000. Jätteiden hajoaminen kaatopaikalla sekä kaatopaikkavesien muodostuminen, ominaisuudet ja käsittely. Kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 75 s.
[www-julkaisu]
 
Hoilijoki, T. ja Rintala, J. 1999. Kaatopaikan jätemateriaalin ja olosuhteiden vaikutus kaatopaikkavesiin - kokemuksia Saksasta. Kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän yliopisto. 34 s.
[www-julkaisu]
 
Kilpeläinen, A. 1997. Valtakunnallinen biojätekampanja. Loppuraportti. Jätelaitosyhdistys ry. 17 s.
 
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1995. Jätehuollon valmiussuunnitteluohje. Kuntatoimikunta. 26 s.
[www-julkaisu]
 
Innostu kestovaipoista 2009. Jätelaitosyhdistys ry. 20 s.
[www-julkaisu]
 
Innostu kestovaipoista 2010. Jätelaitosyhdistys ry. 20 s.
[www-julkaisu]
 
Trivs med tygblöjor 2009. Jätelaitosyhdistys ry. 20 s.
[www-julkaisu]
 
Trivs med tygblöjor 2010. Jätelaitosyhdistys ry. 20 s.
[www-julkaisu]