På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Tutkimus ja kehitys
 
Jätelaitokset ovat keskeisiä yhdyskuntajätehuollon kehittäjiä. Oman kehitystyönsä lisäksi jätelaitokset osallistuvat alan tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Jätelaitoksilla on merkittävä rooli kehittämisosapuolina, asiantuntijoina ja rahoittajina.
 
JLY käynnistää, toteuttaa ja rahoittaa toimialaa palvelevia tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä jätelaitosten, viranomaisten ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden sekä rahoittajien kanssa. Olennainen osa toimintaa on myös tutkimustulosten kokoaminen sekä jalkauttaminen käytäntöön.
 
Jätelaitosyhdistys pyrkii T&K-toiminnalla edistämään jätehuollon strategista suunnittelua ja operatiivista toteutusta. Toiminta on luonteeltaan aktiivista ja päämäärätietoista pitkän aikavälin kehittämistä.
  
Kaatopaikan hallintaa prosessina (Kaatopro-hanke).
 
» Esimerkkejä jätelaitosalan kehittämishankkeista