På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Suomen yhdyskuntajätehuolto
 
Jätehuolto on kansalaisten terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava peruspalvelu ja osa yhdyskuntien infrastruktuuria.
 

Periaatekuva jätehuollon järjestelmäkokonaisuudesta.1
 
Kuntien jätelaitokset järjestävät kotitalouksien jätehuollon
 
Kuntien vastuulla on kotitalouksien, julkisen palvelutoiminnan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja koulutustoiminnan yhdyskuntajätteistä huolehtiminen. Kunnalla on lisäksi toissijainen vastuu elinkeinoelämän jätteistä. Tehtävän tehokas hoitaminen edellyttää kunnilta tiivistä yhteistyötä. Sitä varten on perustettu alueellisia yksiköitä - osakeyhtiö-, kuntayhtymä- tai liikelaitosmuotoisia jätelaitoksia. Niillä on mahdollisuudet ja resurssit pitkäjänteiseen kehitystyöhön kiristyvien ympäristövaatimusten ja tavoitteiden mukaisesti. Jätelaitosten keräys-, kuljetus-, käsittely- ja hyödyntämisjärjestelmät kattavat koko maan. Jätelaitokset palvelevat kuntiensa asukkaita tasapuolisesti. Ne ovat myös luotettava ja laadukas yhteistyökumppani yksityisille yrityksille, kaupalle ja teollisuudelle.
 
» Kuntien jätelaitokset
» Jätelautakunnat ja jätehuoltoviranomaiset
» Alueellisen yhteistyön kehittyminen
 
Kuntien yhteistoiminta mahdollistaa sen, että jätehuollossa on riittävästi osaavaa ja koulutettua henkilöstöä. Se on välttämätön edellytys nykyaikaisen jätehuoltojärjestelmän rakentamiselle ja ylläpidolle. Henkilöstön vahvaa ammattitaitoa vaatii myös kansalaisten ja muiden jätteentuottajien neuvonta ja tiedotus uusien kierrätys- ja hyödyntämiskäytäntöjen käyttöönotossa sekä muokattaessa kuluttajien asenteita kohti kestävää kulutusta.
 
Kuntien jätelaitokset tekevät kiinteää yhteistyötä jätehuollossa yksityisten yritysten kanssa. Jätelaitokset kilpailuttavat ja ostavat pääosan palveluista, esimerkiksi jätteenkuljetuspalvelut, yksityisiltä yrityksiltä julkisten hankintojen menettelyn mukaisesti. Tehokas ja taloudellinen toiminta koituu kuntalaisten parhaaksi.
 
Tuottajilla suuri vastuu yhdyskuntajätteen kierrätyksestä
 
Eräissä tuoteryhmissä sovelletaan ns. tuottajavastuuta. Valmistaja, maahantuoja tai tuotteiden käyttäjä, eli ns. tuottaja vastaa käytöstä poistettujen tuotteidensa keräyksestä, esikäsittelystä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon järjestämisestä sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Se voi tehdä työn itse tai siirtää vastuunsa tuottajayhteisölle. Tuottajavastuun tavoitteena on tehostaa materiaalien kierrätystä ja ohjata tuotesuunnittelua niin, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Tuottajavastuu on käytössä jo autonrenkaiden, paperin, romuautojen, pakkausjätteen, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen jätehuollossa.
 
» Tuottajavastuu jätehuollossa
 
Kuntien jätelaitosten lisäksi myös tuottajayhteisöillä on keskeinen rooli yhdyskuntajätteiden kierrätyksen järjestämisessä. Kuntien jätelaitokset ja tuottajayhteisöt ylläpitävät yhteistyössä kotitalouksille jätelajien erilliskeräysjärjestelmiä.
 
Yhdyskuntajätehuollon kehitys ollut nopeaa
 
Materiaalien kierrätyksessä on Suomessa pitkät perinteet. Biojätteen, paperin, lasin, metallin ja muiden pakkausten erilliskeräys ja kierrätys on kattavaa ja tehokasta. Kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte (sekajäte) hyödynnetään entistä enemmän yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa.
 
 
1. Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta (2006)