På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Etappi laskee jäteastian tyhjennyshintaa taas
13.02.2017
Kierrätyksen edistyminen ja toimintaketjun tehokkuus mahdollistavat hinnan alentamisen jo toistamiseen.

Jäteastian tyhjennyshintaa lasketaan Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden jätelautakunta hyväksyi Etapin esittämän viiden prosentin alennuksen jätetaksan poltettavan jätteen käsittelykustan-nuksiin astiatyhjennyksissä. Lisäksi syvä- ja pintakeräyssäiliöiden kuljetusmaksun osuutta laske-taan 10 prosenttia.  Jätelautakunta päätti asiasta kokouksessaan 8.2.
Hinnanmuutoksessa 240 litran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinta alenee koko Eta-pin toimialueella 7,63 eurosta 7,44 euroon per tyhjennyskerta. Myös poltettavan jätteen tonni-perusteinen vastaanottohinta laskee. 
Etapin hintakehitys on ollut viime vuosina asiakkaille suosiollista. Etappi ei ole nostanut jäteas-tian tyhjennyshintaa viime vuosina, ja vuonna 2015 keväällä tyhjennyshintaa laskettiin myös.
"Toiminnan tehokkuuden parantumisen myötä voimme tuoda sen vaikutuksia myös asiakkai-den eduksi. Nostoperusteisten jätesäiliöiden määrän kasvaessa on logistinen tehokkuus paran-tunut ja voimme alentaa kuljetushintaa”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio.
Poltettavan jätteen osalta kierrätyksen edistyminen ja toimintaketjun tehokkuus mahdollista-vat hänen mukaansa hinnan alentamisen jo toistamiseen parin vuoden sisällä. Kontio kiittää myös kuntien asukkaita hyvästä lajittelusta, mikä on osaltaan ollut auttamassa kierrätyksen eteenpäin menossa.
Asumisessa syntyvän lietteen saostus- ja umpisäiliöiden hintaan on myös tulossa muutoksia. Muutoksella tarkistetaan hintojen kustannusvastaavuutta. Saostussäiliöiden käsittelymaksuun liittyvä tuotantokustannus nousee saostussäiliön osalta 0,95 euroa per kuutio ja laskee um-pisäiliön osalta 1,45 euroa per kuutio.
Hinnanmuutokset tulevat voimaan huhtikuun alusta lähtien. 
Lue lisää...