På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Biolaitos rakennetaan Koukkujärvelle – ravinteet kiertoon ja biokaasut energiaksi
18.11.2016
Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa Nokian Koukkujärvelle uuden biolaitoksen, jossa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet sekä Nokian jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet. Laitos kytkeytyy osaksi Kolmenkulman alueelle kehittyvää bio- ja kiertotalouskeskusta.

Mädätysprosessissa syntyy biokaasua, jota voidaan käyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa tai jalostaa vähä-päästöiseksi liikennepolttoaineeksi. Prosessi tuottaa myös maanparannusainetta, jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi lannoitevalmisteiksi. 

-	Lannoitetuotanto varmistaa typen ja fosforin korkeatasoista ravinnekiertoa. Kartoitamme muun muassa luomulannoitetuotannon mahdollisuuksia, kertoo erityisasiantuntija Elina Tiira Pirkanmaan Jätehuollosta.
-	Tällä hetkellä biojätteet käsitellään Tarastenjärvellä kompostointilaitoksessa ja lietteet kompostoidaan Koukkujärvellä. Nykyiseen kompostointikäsittelyyn verrattuna uusi ratkaisu tuo merkittäviä etuja, koska laitoksessa pystytään hyödyntämään myös biojätteen ja lietteiden energia, kertoo Elina Tiira.

Laitoksessa tullaan käsittelemään vuosittain 60 000-160 000 tonnia biojätteitä ja lietteitä

Ensimmäinen biokaasulaitos mitoitetaan käsittelemään biojätettä ja puhdistamolietteitä kuivamädätysmenetel-mällä yhteensä 60 000 tonnia vuodessa. Vuodesta 2024 varaudutaan käsittelemään jätteitä yhteensä 160 000 tonnia vuodessa kahdella biokaasulaitoksella. Kapasiteetin lisäyksellä varaudutaan käsittelemään myös Tampe-reen Seudun Keskuspuhdistamon puhdistamolietteet.

Tavoitteena on tuotannollisen toiminnan käynnistäminen syksyllä 2018.

YVA käynnistyy arviointiohjelmalla ja yleisötilaisuudella

Laitos liittyy laajempaan Koukkujärven bioratkaisuun, joka koostuu biokaasulaitoksen lisäksi Nokian Veden jätevedenpuhdistamosta. Bioratkaisulle tehdään yhteinen ympäristövaikutusten arviointi. YVA käynnistyy arviointiohjelman julkaisemisella.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään muun muassa tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallis-tumisen järjestämisestä. Arviointiohjelma on nähtävillä muun muassa Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla sekä osassa Nokian, Sastamalan, Tampereen ja Ylöjärven kirjastoja. Kommentit ohjelmaan voi jättää 16.1.2017 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Hankkeen YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy ja yhteysviranomaisena Pirkanmaan ELY-keskus.

Kaikille avoin yleisötilaisuus arviointiohjelmasta järjestetään keskiviikkona 30.11. klo 18 Nokian kau-pungintalon valtuustosalissa (Harjukatu 23).

Lisätietoja: 	Pirkanmaan Jätehuolto Oy
erityisasiantuntija Elina Tiira, puh. (03) 240 5511

www.ymparisto.fi/KoukkujarvenbioratkaisuYVA
Lue lisää...