På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Asiakkaat ovat tyytyväisiä jäte- ja lietekuljetuksiin Etelä-Pohjanmaalla
01.04.2015
Kunnan järjestämä asumislietteen kuljetus on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi tehdyn tutkimuksen perusteella.

Kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen ollaan erittäin tyytyväisiä tutkimuksen mukaan. Jopa 95 prosenttia vastanneista asiakkaista 9 kunnan alueella vastasi olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä. Kunnan järjestämä asumislietteen kuljetus on myös osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi tehdyn tutkimuksen perusteella.

Kunnallinen jäteyhtiö Lakeuden Etappi Etelä-Pohjanmaalla teetti asiakastutkimuksen, jossa kysyt-tiin mielipidettä jätteenkuljetuspalveluista ja myös kunnan järjestämästä asumislietteen kuljetuksesta. Tulosten mukaan kunnan järjestämään jätteenkuljetuspalveluun kokonaisuudessaan asiakkaat ovat erittäin tai melko tyytyväisiä. Tätä mieltä on noin 95 prosenttia vastaajista. 
Asumislietteiden kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään vastaajista 70 prosenttia on melko tai erittäin tyytyväisiä. Järjestelmässä jäteyhtiö huolehtii saostus- tai umpisäiliöiden tyhjennyksestä samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. 
Lietekuljetusurakoitsijaan, palveluun ja työn laatuun, ilmoittaa olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä jopa 95 prosenttia vastaajista. Vain muutama prosentti on tutkimuksen mukaan eri mieltä.
”Tulos on jopa erittäin positiivinen, koska järjestelmä on kuitenkin melko uusi. Valtakunnan tasolla asumislietteiden kunnan järjestämää kuljetusta vasta käynnistellään. Lakeuden Etappi on toiminut tässä pilottina, jonka esimerkkiä seurataan pikkuhiljaa muuallakin,” toteaa toimitusjohtaja Pekka Kontio Lakeuden Etapista.
Lakeuden Etappi käynnisti asumislietteen kunnan järjestämän kuljetuksen Lakeuden jätelautakunnan päätöksen mukaisesti vuonna 2011, ensin muutaman kunnan alueella. Järjestelmään on siirrytty yhtiön toimialueen kunnissa vaiheittain, niin että enää kaksi kuntaa yhdeksästä on siirtymävaiheessa.
Asiakastutkimuksessa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa tyytyväisyyttä asumislietejärjestelmään ja -kuljetukseen, kun järjestelmä on toiminut jo vuosia ja asiakkailla on siitä kokemuksia pidemmältä ajalta.
Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jäteyhtiö kilpailuttaa jätekuljetukset keskitetysti ja hoitaa jäteastian tyhjennyksen automaattisesti ilmoittamanaan ajankohtana, niin että kuntalaisten ei tarvitse sitä itse erikseen tilata. Myös asumislietekuljetukset hoidetaan Etelä-Pohjanmaalla siis samalla tavalla.
Asiakastutkimuksen kohderyhmän muodostivat Lakeuden Etapin omakotitaloissa asuvat kotitalousasiakkaat yhdeksällä paikkakunnalla. Etapin asiakasrekisteristä poimittiin 2000 vastaajan tiedot, joille lähetettiin kyselylomake postitse. Kaikkiaan saatiin 674 vastausta. Vastausprosentti oli 34 prosenttia, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä lukuna tutkimuksen tekijän mukaan.
Asiakastutkimuksen toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulun Markkinatutkimuspalvelut.