På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Lounaisen Suomen jätteiden hyötykäyttö ratkaistu 2017 loppuun asti
23.01.2014
Lounaisen Suomen yhdyskuntajätteen hyötykäytön kilpailutus on ratkennut vuosien 2015–2017 osalta. Jätelaitosten hankintarengas toimittaa kuntavastuulla olevaa sekalaista jätettä hyödynnettäväksi neljään jätevoimalaan, yhteensä 328 000 tonnia. Jätelaitosten yhteishankinnalla saavutettiin kohtuullisin kustannuksin toteutettava hyötykäyttöratkaisu, jolla voidaan hillitä asukkaiden jätemaksujen nousupainetta. Kaikki hankintarenkaan saamat tarjoukset perustuivat jätteen energiahyötykäyttöön. Kierrätysratkaisuja ei ollut tarjolla 2015 – 2017 vuosille. 

Vuodesta 2018 alkavan pitkän aikavälin hyötykäyttöratkaisu, joka kuuluu samaan hankintarenkaan julkiseen kilpailutukseen, on vielä kesken. Hankinta etenee vaiheittain kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Mukana olevilta yrityksiltä pyydetään lopulliset tarjoukset niin, että hankinta saadaan päätökseen syksyllä 2014. Hyötykäytön palveluajaksi tulee 15–25 vuotta.  Kilpailussa on mukana sekä kierrätykseen että energiahyötykäyttöön perustuvia laitosratkaisuja. Hankintarengas tekee valinnat yritysten tarjoamien teknisten ratkaisujen kesken verraten hintaa, laatua ja ympäristönäkökohtia.

Lounaisen Suomen Hankintarengas aloitti jätteen hyötykäytön kilpailutuksen keväällä 2013, jolloin yrityksiä pyydettiin ilmoittautumaan omilla ratkaisuillaan mukaan. Vuosien 2015 – 2017 kilpailutettu jätemäärä on yhteensä 328 000 tonnia, josta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osuus on 42 000 tonnia, Porin Jätehuollon 36 000 tonnia, Rauman Seudun Jätehuolto-laitoksen 21 000 tonnia, Rouskis Oy:n 25 000 tonnia ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 204 000 tonnia. 
Jätteet jakautuvat kilpailutuksen perusteella neljään jätevoimalaan hyödynnettäväksi.  Hyödyntämistarjousten vähimmäismäärän tuli olla 10 000 tonnia jätettä vuodessa.

Kolme jätettä hyödyntävistä jätevoimaloista sijaitsee Suomessa ja yksi Ruotsissa. Ulkomaan kiintiön käyttäminen edellyttää vielä vientiluvan saamista Suomen ympäristökeskukselta. Suomessa hyödynnetään jätteestä yhteensä 74 %. Kolmannes jätteen kokonaismäärästä tullaan hyödyntämään Riihimäellä Ekokem Oy:n jätevoimalassa, noin 23 % toimintansa aloittavassa Vantaan Energian jätevoimalassa ja noin 17 % Vaasassa toimivassa Westenergy OY:n jätevoimalassa. AB Fortum Värmen Tukholmassa sijaitsevaan jätevoimalaan haetaan vientilupaa kolmelle vuodelle, yhteensä noin 86 000 tonnille sekalaista yhdyskuntajätettä. Hankintarengas kilpailuttaa erikseen jätteen kuljetukset kotimaan jätevoimaloihin. 

Yritysten tarjoamat laitosvaihtoehdot ratkaisevat jätteiden hyödyntämistavan vuodesta 2018 alkaen

Vuodesta 2018 alkavan, pitkän aikavälin hyötykäyttöhankinnan lopullinen tarjouspyyntö lähetetään kilpailussa mukana oleville maaliskuussa. Sopimuskauden pituus ratkeaa saatujen lopullisten tarjousten perusteella, mutta se asettuu 15–25 vuoden välille. Hankinta tehdään kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jotta erilaiset hyötykäytön tekniset vaihtoehdot on mahdollista saada mukaan vertailtaviksi. Hankintarengas on neuvotellut menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen ratkaisuja, jotka vastaavat jätteen hyötykäytön tarpeita. 

Vuodesta 2018 alkavalle kaudelle on tarjolla sekä kierrätykseen että energiahyödyntämiseen perustuvia laitosratkaisuja. Kilpailutettava jätemäärä on 125 000-145 000 tonnia vuodessa.
Jätteen hyötykäyttöhankinta on tavoitteena saada päätökseen syksyllä 2014. 

Yhteisen hankintarenkaan avulla hillitään asukkaiden jätemaksujen nousua

Lounaisen Suomen jätelaitokset päättivät perustaa yhteisen hankintarenkaan vuoden 2013 alussa. Yhteiskilpailutuksella odotetaan hyödynnettävälle jätteelle alhaisempaa vastaanottohintaa, kuin jos jätelaitokset hankkisivat palvelun erikseen pienissä erissä. Kustannushyöty saavutetaan sillä, että riittävän suurella jätemäärällä ja pitkällä sopimuskaudella mahdollistetaan yrityksille investoinnit uusien tekniikoiden käyttöönottoon ja kustannustehokkaaseen laitoskokoon. 

Kilpailutuksessa saavutettu hintataso vuosille 2015–2017 on kohtuullinen. Saatujen alustavien tarjousten perusteella on kuitenkin odotettavissa, että vuodesta 2018 alkavan pitkän kauden hinta asettuu vielä selkeästi alemmalle tasolle.

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto lopettaa sekalaisen jätteen sijoittamisen kaatopaikoille vuoden 2016 alussa.  Näin ollen yhdyskuntajätteiden hyödyntämisratkaisulla on jo kiire. 

Lisätietoja antavat:
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, toimitusjohtaja Immo Sundholm p. 050 553 0709
Porin Jätehuolto, johtaja Päivi Repo, p. 044 701 2520
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos, teknisen toimen johtaja Seppo Heikintalo, p. 02 834 4620
Rouskis Oy, toimitusjohtaja Jaana Turpeinen, p. 044 727 6811
Satakierto Oy, toimitusjohtaja Sanna Matintalo, p. 050 3747 749
Turun Seudun Jätehuolto Oy, toimitusjohtaja Jukka Heikkilä, p. 020 728 2101