På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Lakeuden Etappi Oy sai sertifikaatin
05.06.2009
Ympäristö- ja laatujärjestelmien sertifiointi on osoitus toiminnan laadusta

Lakeuden Etappi Oy on saanut toiminnastaan sertifikaatin. Yhtiöllä on käytössä ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä. Molemmat järjestelmät sertifioitiin 13.5.2009.  Järjestelmien sertifiointiauditoinnin eli ulkopuolisen tarkastuksen teki Bureau Veritas Certification Finland. 

Toiminnan sertifioiminen on osoitus sen laadusta. Tietty taso on saavutettu ja järjestelmän tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja tehostaminen tästä eteenpäin. Toimintajärjestelmä kattaa yhtiön koko toiminnan, lukuun ottamatta biokaasulaitosta, joka on vielä urakoitsijan vastuulla. Biokaasulaitoksen toimintajärjestelmää ollaan rakentamassa. 

”Toimintajärjestelmän tavoitteena on jatkuva parantaminen sekä ympäristön että laadunhallinnan kannalta. Nyt olemme päässeet sille tasolle, että järjestelmät on sertifioitu, vuoden päästä on edessä ulkopuolisen toimijan tekemä määräaikaistarkistus”, kertoo Etapin toimintajärjestelmästä vastaava ympäristöinsinööri Kati Säippä. 

Laatu tarkoittaa Etapin toimintajärjestelmässä asiakkaiden ja omistajien vaatimuksiin vastaamista. Säipän mukaan järjestelmää lähdettiin rakentamaan kaikilla tasoilla ja käytännönläheisesti. Asiakkaille sertifioitu toiminta antaa takeen toiminnan laadusta. Toimintajärjestelmä esimerkiksi varmistaa sen, että asiakkaan antama palaute varmasti käsitellään ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon toimintaa kehitettäessä. 

”Ensin tehtiin ympäristökatselmus ja käytiin kaikki yhtiön toiminnot läpi. Tarkastelussa oli toimintojen ympäristövaikutukset, esimerkiksi onko jostain toiminnosta hajuhaittoja. Katselmuksesta nousi esiin merkittäviä ympäristönäkökohtia, joihin yhtiö panostaa jatkossa”, Säippä kertaa. 

Etappi on valinnut merkittäviä ympäristönäkökohtia, joita pyritään erityisesti parantamaan. Sellaisia ovat esimerkiksi kuormantarkastus, haju- ja vesipäästöt, roskaantumisen estäminen ja ympäristövaikutusten parempi huomioiminen kaikissa toiminnoissa. Merkittäviä laatunäkökohtia ovat mm. asiakaspalveluhenkisyyden parantaminen. Käytännössä siis näihin asioihin kiinnitetään erityistä huomiota toimintaa kehitettäessä. Näkökohdat huomioitiin myös yhtiön toimintapolitiikassa, jonka yhtiön hallitus hyväksyi. 

Etapin johto sitoutui alusta asti toimintajärjestelmän rakentamiseen ja koko henkilöstö oli tiiviisti työssä mukana. Esimerkiksi myös alihankkijoiden toiminnan laadun seurannasta ja varmistuksesta muodostui järjestelmällinen toimintatapa yhtiössä.

”Henkilökunta on panostanut toimintajärjestelmän työstämiseen ja ollut siinä mukana aktiivisesti”, kiittelee toimitusjohtaja Tenho Hakola väkeään. 

Myönnetyn sertifikaatin säilyttäminen vaatii jatkuvaa ja määrätietoista työtä. Toimintaa seurataan tarkasti, samoin kehitysehdotuksia ja palautteita, jotka ohjaavat jatkuvasti toimintaa. 

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, ympäristöinsinööri Kati Säippä puh. 040 7748 531