På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Yhteinen jätehuoltomme - vastuut ja konserniyhteistyö (HARKO)
 
Tila käynnissä 
Vastuutaho(t) Kuntaliitto 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
Projektin teema on omistajaohjauksen toteutuminen ja sen kehittäminen kunnissa. Projektilla pyritään 
- selventämään kunnan roolia kunnallisen yhdyskuntajätehuollon järjestäjänä 
- antamaan perustietoa jätehuollosta ohjauksen ja päätöksenteon pohjaksi
- selventämään eri kuntatoimijoiden ja luottamuselinten tehtäviä ja vastuita jätehuollossa
- määrittämään jätehuollon palvelutasoon vaikuttavia tekijöitä 
- lisäämään vuoropuhelua toimijoiden ja luottamushenkilöjen välillä 
- korostamaan konserniyhteistyön merkitystä
- nostamaan jätehuollon arvostusta.