På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa (FOODSPILL)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) MTT Biotekniikka- ja elintarviketutkimus 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
FOODSPILL-hankkeen tarkoituksena on tutkia ruokahävikin määrää, syitä, ympäristövaikutuksia ja vähentämiskeinoja keskittyen vältettävissä olevaan kotitalouksissa ja ravitsemispalveluissa syntyvään ruokahävikkiin, mutta lisäksi tarkastellaan kuljetuksessa, varastoinnissa ja kaupassa estettävissä olevaa ruokahävikkiä. 
 
Hankejulkaisut
 
Silvennoinen, K., et.al. 2012. FOODSPILL 2012-2012 Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa -hankkeen loppuraportti. MTT. MTT. 54
[www-julkaisu]