På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätelaitosten päästöjen raportointi (PRTR)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) Tritonet Oy, JLY 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
Jätelaitosten päästöjen raportointi -projektissa laadittiin hyvien menettelytapojen kuvaus päästötietojen kokoamisesta, jalostamisesta ja raportoinnista. Julkaisun tarkoituksena on tukea jätelaitoksia päästötiedon tuottamisessa ja raportoimisessa sekä yhtenäistää jätelaitosten tarkkailu- ja raportointikäytäntöjä (keskittyen erityisesti vesipäästöihin). Julkaisu koostettiin yhteistyössä jätelaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa ja sen laatimisesta vastasi Tritonet Oy. 

Vesipäästöjä ja jätevesien siirtoja koskevan tiedon tuottaminen käynnistyy laitoskokonaisuuden määrittämisellä, jossa keskeistä on määritellä päästöjä aiheuttavat toiminnot ja se, mitkä niistä kuuluvat ympäristöluvan mukaisen raportoinnin piiriin ja mitkä eurooppalaisen EPRTR-raportoinnin piiriin. Rajanveto jätteenkäsittelykeskuksen alueella toimivien eri toiminnanharjoittajien kesken tulee myös tehdä.

Keskeisenä työkaluna päästötietojen tuottamisessa ovat jätelaitoksen tarkkailuohjelmat ja raportointijärjestelmät. Päästötietojen kokoaminen, käsittely ja raportointi voidaan tehdä useilla eri tavoilla, minkä vuoksi menettelytavat tulee koota viranomaisen hyväksymään tarkkailuohjelmaan toiminnan yksinkertaistamiseksi ja tietojen luotettavuuden parantamiseksi.

E-PRTR asetus listaa useita kymmeniä epäpuhtauksia, joiden päästö veteen tai jätevesien siirto on mahdollisesti raportoitava. Listalla on mm. metalleja, torjunta-aineita ja haitallisia orgaanisia yhdisteitä. Menettelytapakuvauksessa epäpuhtaudet luokitellaan todennäköisesti raportoitaviin, mahdollisesti raportoitaviin ja ei raportoitaviin sekä esitetään jaottelun perustelut. 
 
Hankejulkaisut
 
Tritonet Oy 2010. Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi - Hyvien menettelytapojen kuvaus. Tampere, Tritonet Oy. 56 s.
[www-julkaisu]