På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätteen termisen käsittelyn pohjakuonan jalostaminen uusiomateriaalikäyttöön (PUUMA)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) VTT 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
Tavoitteena on jalostaa jätteenpolton pohjakuonasta maarakentamishyötykäyttöön soveltuva uusiomateriaali sekä kehittää malmien rikastuksessa käytettyjen teknologioiden pohjalta uusia innovatiivisia jätemateriaalien jalostusteknologioita. Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltainen, välttämättömät jalostusvaiheet – ja teknologiat sekä materiaalikohtaiset laatu- ja ympäristökelpoisuustavoitteet sisältävä toimintatapa ja osoitetaan jalostetulle uusiopohjakuonalle soveltuvat hyötykäyttökohteet ja kootaan pohjakuonan jalostustutkimukseen keskittynyt kansainvälinen asiantuntijaverkosto. 
 
Hankejulkaisut
 
Kaartinen, T. et.al. 2010. Pohjakuonan jalostus uusiomateriaaliksi. Espoo, VTT. 98 s. + liitt. 8 s.
[www-julkaisu]