På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesien hallintatekniikat (WAWACON)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) VTT, TKK 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
VTT:n ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) yhteishankkeessa tutkittiin teknis-taloudellisesti käyttökelpoisia ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten ja teollisuuden kaatopaikkojen vesien erilliskäsittelyyn ja hallintaan. 
 
Hankejulkaisut
 
Kaartinen, T. et al. 2009. Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintatekniikat. VTT. 114 s.
[www-julkaisu]
 
Menettelytapaohje jätteenkäsittelykeskuksen vesienhallintatoimien arviointiin (Excel-työkalu, versio 1). 2009. VTT.
[www-julkaisu]