På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Kuljetusketjujen energiakatselmus (INTERACTION)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) Motiva 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
INTERACTION (International Transport and Energy Reduction Action) on EU-hanke, joka pyrkii parantamaan eri toimialojen kuljetusten logistiikkaa sekä vähentämään kuljetuskustannuksia, energiakäyttöä ja hiilidioksidipäästöjä. 
 
Hankejulkaisut
 
INTERACTION-toimenpideselvitys – Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristö- ja kustannustehokkuuden parantaminen. 2007. Helsinki, Motiva Oy.
[www-julkaisu]