På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Kaatopaikkavesien vaikutus yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toimintaan ja mitoitukseen sekä kaatopaikkavesien esikäsittelytarpeen ja -menetelmien arviointi (KAATO2001)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) Jyväskylän yliopisto / Tritonet Oy 
 
Hankejulkaisut
 
Hoilijoki, T. ja Rintala, J. 1999. Kaatopaikan jätemateriaalin ja olosuhteiden vaikutus kaatopaikkavesiin - kokemuksia Saksasta. Kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän yliopisto. 34 s.
[www-julkaisu]
 
Kettunen, R. et al. 2000. Kaatopaikkavesien vaikutus yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toimintaan ja mitoitukseen sekä kaatopaikkavesien esikäsittelytarpeen ja menetelmien arviointi. Loppuraportti. Jyväskylän yliopisto. 70 s.
[www-julkaisu]
 
Marttinen, S. et al. 2000. Jätteiden hajoaminen kaatopaikalla sekä kaatopaikkavesien muodostuminen, ominaisuudet ja käsittely. Kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 75 s.
[www-julkaisu]