På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätelaitosten raportointi 2 (Jlrap II)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) Efeko Oy / JLY 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
Projektin tarkoituksena on kehittää ja yhtenäistää edelleen jätelaitosten ulkoista ja sisäistä raportointia, johon kuuluvat olennaisena osana jätelaitoksille soveltuvat yhdenmukaiset ja vertailukelpoiset toimintaa kuvaavat tunnusluvut. Tarkoituksena on soveltaa GRI (Global Reportin Iniative) eli kansainvälistä yhteiskuntavastuun raportointiohjeistoa jätelaitosten sidosryhmäraportoinnin käytäntöön.
 
Jlrap II -kehittämishankkeessa on tarkoitus käyttää hyväksi Jlrap I -hankkeesta saatuja tuloksia ja ehdotuksia sekä jatkaa JLY:n jätelaitoksille tarkoitetun vertailutietokannan kehittämistä yhteensopivaksi tunnuslukujen kanssa.  
 
Hankejulkaisut
 
Helén, R. 2007. Jätelaitosten yhteiskuntavastuun GRI-tunnusluvut. Opinnäytetyö. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. 93 s. + 4 liitettä
[www-julkaisu]
 
Knuutila, H. et al. 2008. Jätelaitosten raportointi ja tunnusluvut (Jlrap II -hanke). FCG Efeko Oy. 96 s.
[www-julkaisu]
loppuraportti + liitteet 1-3