På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Minimering av lukt från kompostering av källsorterat matavfall genom processoptimering (Kompostlukt)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) SLU 
 
Tiivistelmä hankkeesta: 
Pohjoismaisessa yhteistyöprojektissa  tarkoituksena oli laatia suosituksia syntypaikkalajitellun ruokajätteen kompostointiprosessien suunnittelua ja käyttöä varten.

Tärkein suositus hajuhaittojen vähentämiseksi ruokajätteen kompostoinnin yhteydessä on, että prosessia tulee ohjata siten, että pH kasvaa nopeasti. Se voidaan saada aikaan prosessin alkuvaiheessa voimakkaalla ilmastuksella, joka edistää jäähtymistä ja hapensaantia. Toinen keino kasvattaa pH-lukua on lisätä ainesta, jolla on selvästi suurempi pH-arvo, esimerkiksi valmista kompostia tai tuhkaa. Näin laitoksella voidaan minimoida voimakkaasti haisevan happaman kompostin määrä. Hajoaminen maksimoidaan jo alussa, jolloin myös mahdollisimman suuri osa kokonaishajupäästöistä tapahtuu laitoksen sisällä. Tällöin hajuaineet voidaan käsitellä ennen kuin ne päätyvät ympäristöön.

Projektia rahoittivat Pohjoismaiden ministerineuvosto, Avfall Sverige, SLU, IVAR, NSR, YTV, Avfall Norge ja JLY. 
 
Hankejulkaisut
 
Sundberg, C. et al. 2009. Ruokajätteen kompostoinnin hajuhaittojen minimointi prosessioptimoinnilla. Pohjoismainen yhteistyöprojekti. 91 s.
[www-julkaisu]
 
Sundberg, C. et al. 2008. Minimering av lukt från kompostering av matavfall genom processoptimering. Ett nordiskt samarbetsprojekt. 76 s.
[www-julkaisu]