På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Kaatopaikan prosessien ohjaus (Kaatopro)
 
Tila päättynyt 
Vastuutaho(t) Jyväskylän yliopisto 
 
Hankejulkaisut
 
Englund, M. 2005. Suotovesien kierrätyksen seuranta valokaapelilla. Fortum Service Oy. 16 s.
[www-julkaisu]
 
Kaartinen, T. 2004. Yhdyskuntajätteen käsittelyn jäännösjakeiden kestävä loppusijoitus tulevaisuuden kaatopaikoille. Teknillinen korkeakoulu, Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto, Vesihuoltotekniikan laboratorio. Opinnäytetyö. 114 s.
[www-julkaisu]
[Liitteet]
 
Karhu, E. 2005. Mekaanis-biologisesti käsitellyn yhdyskuntajätteen jäännösjakeen soveltuvuus metaanin biologiseen hapetukseen ja kelpoisuus kaatopaikan pintakerroksessa. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Pro gradu. 154 s.
[www-julkaisu]
 
Kuehle-Weidemeyer, M. 2004. Landfilling of mechanically and biologically pre-treated residual municipal solid waste. Langenhagen, Wasteconsult International. 123 s.
[www-julkaisu]
 
Lindeberg, A. 2005. Kaatopaikan sisäisen veden jatkuvatoimiset mittaukset. Lahden ammattikorkeakoulu, Insinöörityö. 49 s.
[www-julkaisu]
 
Sormunen, K. 2003. Matkakertomus 23.3 – 21.4.2003: KAATOPRO-hankkeen tutkijavierailu Saksassa Duisburg-Essenin ja Hannoverin yliopistoissa. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. 28 s.
[www-julkaisu]
 
Sormunen, K., Einola, J., Karhu, E. ja Rintala, J. 2005. Mekaanisesti ja mekaanis-biologisesti esikäsitellyn yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoittaminen. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos. Väliraportti 10.5.2005. 58 s.
[www-julkaisu]