På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Tuhkat ja päästöt
 
Jätteen termisen käsittelyn ympäristövaikutukset liittyvät ilma- ja vesipäästöihin, prosessin kiinteisiin jätteisiin ja sivutuotteisiin, prosessimeluun ja -tärinään, energian kulutukseen ja tuotantoon sekä raaka-aineiden kulutukseen. Lisäksi ympäristövaikutuksia aiheutuu poltettavan jätteen ja prosessijätteiden kuljetuksesta sekä laajamittaisesta poltettavan jätteen esikäsittelystä, kuten jätepolttoaineen valmistuksesta.
 
Yhdyskuntajätteiden termisessä käsittelyssä keskeisen osan käyttökustannuksista muodostaa syntyvien tuhkien ja kuonien jatkokäsittely.
 
Jätteen termisen käsittelyn tuhkatyyppejä
 
TuhkatyyppiSyntyvä määrä*
(p-% syötteestä)
Pohjakuona, pohjatuhka, pohjakarkea ja kattilatuhkat10-50%
Lentotuhka
 • sykloneilta, sähkö- ja kangassuotimilta
 • 2-30%
  Savukaasujen puhdistusjäte, APC (Air Pollution Control)
 • Puolikuivan / kuivan menetelmän kaasujen ja haitta-aineiden poiston reaktiotuotteet ja ylimääräiset reagenssit (kalkki, NaOH, aktiivihiili ym.)
 • 2-5%
  Lentotuhkan ja APC:n seokset
 • Kuiva / puolikuiva menetelmä ja erotus yhtenä fraktiona esim. letkusuotimella
 • 2-30%
  *) vaihtelee polttoprosesseittain
   
  » Tuhkien käsittely
   
  Ilmapäästöt
   
  Jätteenpolton ilmapäästöt ovat nykytekniikalla erittäin vähäiset. Lainsäädäntö edellyttää savukaasujen puhdistukselle tehokasta päästöjen hallintaa. Päästöt ovat murto-osa tavanomaisten hiilivoimaloiden savukaasupäästöistä. Nykyaikaisten jätevoimalaitosten ilmapäästöjä ei käytännössä pysty edes samalla asteikolla vertaamaan esimerkiksi kaatopaikkapaloista aiheutuviin varsin korkeisiin dioksiini-, furaani- ja PCB-päästöihin. Jätteen energiasisällön hyödyntäminen sähkönä ja lämpönä vähentää itse asiassa kasvihuonekaasupäästöjä, kun tuotetulla energialla korvataan pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa.
   
  » Ilmapäästöjen raja-arvot
   

  Ilmapäästöjen raja-arvotasoja erityyppisissä voimalaitoksissa.