På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö
 
Jätelainsäädännön tavoitteena on
  • ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
  • vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta
  • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
  • varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.
Jätelainsäädännössä säädetään kaikesta jätteestä, ei kuitenkaan eräistä erityisjätteistä, esimerkiksi ydinjätteistä. Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätelainsäädännön kehitystä. Joiltain osin Suomen lainsäädäntö on kuitenkin EU-säädöksiä kattavampi ja tiukempi.
 
Jätelainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Jätelaki ja eräät keskeiset asetukset on uudistettu vuosina 2011-2014. Kokonaisuudessaan asetusten uudistamistyö kestänee ainakin vuoteen 2016 saakka.
 
Varsinaisen jätteitä ja jätehuoltoa koskevan lainsäädännön lisäksi jätehuoltoon liittyy laaja joukko muuta lainsäädäntöä. Ympäristönsuojelulaki pilaantumisen torjunnan yleislaki, joka muun muassa koskee kaikkia jätettä tuottavaa toimintaa ja jätteiden käsittelyä. Kuntavastuullista jätehuoltoa ohjaavat merkittävästi lisäksi kuntalaki ja hankintalainsäädäntö.
 
» Ajantasainen jätelainsäädäntö