På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätepolttoaineet
 
Jäteperäisillä polttoaineilla, jätepolttoaineilla (SRF; REF, RDF) tarkoitetaan jätteistä mekaanisesti prosessoimalla tuotettuja jätepolttoaineita, joita voidaan polttaa joko rinnakkaispolttona tavanomaisissa voimalaitoksissa tai pääpolttoaineena kaasutus- tai muissa jätevoimaloissa.
 
Jätepolttoaineiden valmistus
 
Jätepolttoaineiden valmistuksessa jäte murskataan haluttuun palakokoon. Lisäksi jätteestä poistetaan metalleja, jotta nämä eivät aiheuta haittaa polttoprosessin syöttö- ja tuhkanpoistolaitteissa. Laitosmaisessa jätepolttoaineen valmistuksessa jätteestä voidaan eri yksikköoperaatioilla erottaa biohajoavaa ainesta, pienikokoista mineraaliainesta, magneettisia metalleja, painavaa palamatonta ainesta ja ei-magneettisia metalleja. Yhdyskuntajätteestä saadaan REF-laitoksessa noin 2/3 jätepolttoainetta ja 1/3 jää jatkokäsittelyä vaativiksi rejekteiksi. Jätepolttoaineiden energiahyödyntämisessä polttoaineen mekaaninen valmistus ja rejektien käsittely muodostavat merkittävän kustannuksen.
 
Jätepolttoaineen valmistusta (Pirkanmaan Jätehuolto Oy).
 
REF III ja RDF
 
Heikkolaatuisempia REF III ja RDF -luokan jätepolttoaineita voisi periaatteessa valmistaa sekalaisesta yhdyskuntajätteestä (sekajäte, kuivajäte, kaatopaikkajäte). Näiden polttoaineiden sekä valmistuksessa että poltossa esiintyy prosessiteknisiä ongelmia, minkä vuoksi näiden polttoaineiden käyttö on jäänyt varsin marginaaliseksi.
 
REF I ja II
 
Parempilaatuisia REF I ja II -luokan jätepolttoaineita voidaan tuottaa lähinnä kaupan ja teollisuuden erilliskerätyistä energiajätteistä, kuten puhtaista ja tasalaatuisista pakkausjätteistä ja puujätteestä. Nämä jätteet tulisi kuitenkin pääasiassa ohjata materiaalina kierrätykseen.
 
Jätepolttoaineille soveltuvia polttotekniikoita
 
» Leijupetipoltto
» Rinnakkaispoltto
» Kaasutus ja kaasun poltto
 
Nykyisin jätepolttoaineita valmistetaan lähinnä kaupan ja teollisuuden parempilaatuisista jätteistä. Merkittävä jätepolttoaineen hyödyntäjä on Lahdessa toimiva kaasutuslaitos. Tämän lisäksi jätepolttoaineita hyödynnetään rinnakkaispolttolaitoksissa. Heikkolaatuisempien yhdyskuntajäteperäisten jätepolttoaineiden valmistus ja poltto loppui useissa voimalaitoksissa vuoden 2005 lopulla jätteenpolttoasetuksen määrätessä myös rinnakkaispoltolle aikaisempaa tiukemmat vaatimukset.