På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätteiden ja tavanomaisten polttoaineiden rinnakkaispoltto
 
Rinnakkaispoltolla tarkoitetaan jätepolttoaineiden polttamista voima- tai lämpökattilassa tai prosessiuunissa samanaikaisesti tavanomaisen polttoaineen kanssa. Polttoprosessi voi toimia periaatteessa millä tekniikalla tahansa. Suomessa rinnakkaispoltto on käytännössä muun muassa leijupetikattiloissa tai teollisuuden rumpu-uuneissa.
 
Jätten rinnakkaispoltto tavanomaisissa voimalaitoksissa soveltuu parhaiten teollisuuden tasalaatuisille jätteille. Tyypillisiä rinnakkaispoltettavia jätteitä ovat purkupuu, pakkausjätteet ja erikseen kerätystä polttoon sopivasta jätteestä valmistetut REF I ja II-luokkien jätepolttoaineet. Myös teollisuuden tuotantojätteitä ja lietteitä voidaan polttaa leijupedissä tavanomaisten polttoaineiden rinnalla. Yhdyskuntajätehuollossa rinnaispolttoa voidaan käyttää vain rajoitetusti jätteen laadun vuoksi.
 
Hyvälaatuisia jätepolttoaineita voidaan teknisesti polttaa yleensä häiriöttä puulle, turpeelle tai kivihiilelle suunnitelluissa leijukattiloissa materiaalin laadusta riippuen jopa muutaman kymmenen prosentin polttoaineosuuteen saakka. Tämä edellyttää, että jäteperäisessä materiaalissa ei juurikaan ole mukana metalleja ja että se sisältää vain vähän klooria ja alkaleja.
 
Jätepolttoaineiden rinnakkaispoltossa on kiinnitettävä erityistä huomioita jätepolttoaineiden vastaanottoon, varastointiin ja syöttöön, sillä jätemateriaalien käsittelyominaisuudet ovat erilaiset kuin tavanomaisilla polttoaineilla. Keveytensä ja kokoonpuristuvuutensa vuoksi ne holvautuvat helposti siiloihin ja kuljetuslaitteisiin. Jätepolttoaineiden syöttö tulipesään edellyttää tekniikkaa, joka ei purista polttoainetta, vaan säilyttää sen löyhänä ja syöttö tulipesään on tasaista.
 
Jätemateriaaleja rinnakkaispolttona polttava laitos on varustettava jätteenpolton vaatimukset täyttävällä savukaasujen puhdistusprosessilla.