På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Polttokelpoiset jätteet
 
Yhdyskuntajätteen energiasisältö on merkittävä. Syntypaikkalajittelussa muodostuvan sekajätteen energiasisältö on yleensä yli 10 GJ/t ja se on pääosin uusiutuvaa energiaa. Polttoon soveltuvat myös monet teollisuuden toimialoilla syntyvät jätevirrat. Jätteiden kaatopaikkasijoituksessa hukataan paitsi luonnonvaroja myös jätteiden sisältämä energia.
 
Polttokelpoisia jätevirtoja ovat mm.
 
» Kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte (asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava sekajäte)
» Jätepolttoaineet (kaupan ja teollisuuden erilliskerätyistä jätteistä valmistetut; ”kierrätyspolttoaineet")
» Puujätteet
» Jätevesien puhdistuksessa syntyvät lietteet
 
Jäte polttoaineena on yleensä koostumukseltaan heterogeenista ja eroaa fysikaalisten (palakoko & muoto, kosteus), kemiallisten ja palamisominaisuuksiensa osalta tavanomaisista polttoaineista. Jätteen polttaminen asettaa erityisvaatimuksia käytettävälle polttotekniikalle ja päästöjen hallinnalle.
 
Tehokkaalla syntypaikkalajittelulla ja/tai esikäsittelyllä voidaan jätteestä poistaa energiahyödyntämisen tai muun hyödyntämisen kannalta ongelmallisia aineita.