På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Kierrätyskelvoton yhdyskuntajäte
 
Yhdyskuntajätteestä soveltuu energiahyödyntämiseen asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava sekajäte. Tämä syntypaikkalajittelussa muodostuva sekalainen yhdyskuntajätevirta (sekajäte, kuivajäte, polttokelpoinen jäte) on yli 60 prosenttisesti uusiutuvaa energialähdettä, joka pitkään kuljetettiin pääosin kaatopaikoille.
 

Kotitalouksien sekajätteen jakaantuminen biohajoavuuden mukaan (% ja kg/as/a) pääkaupunkiseudulla. Biohajoavaa ovat mm. keittiö- ja puutarhajätteet, likaantunut paperi- ja kartonkijäte sekä vaipat. Muuta palavaa ovat muovit ja tekstiilit. (HSY)
 
Tehokkaalla syntypaikkalajittelulla sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden aluekeräysverkostolla varmistetaan, että sekajätteeseen jää mahdollisimman vähän kierrätykseen soveltuvaa jätettä ja energiahyödyntämisen kannalta ongelmallista jätettä.
 
Syntypaikkalajitellulle sekajätteelle ei tarvita erillistä prosessointia polttoaineeksi käytettäessä arinapolttotekniikkaa.
 
» Arinapoltto