På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Hämeenlinnan Karanojalle suunnitellaan uutta lämpölaitosta
14.02.2017
Kierrätysyhtiö Demolite Oy suunnittelee yhteistyössä Elenia Lämpö Oy:n ja Kiertokapula Oy:n kanssa lämpöä tuottavan laitoksen rakentamista Karanojalle. Laitos energiahyödyntäisi käytöstä poistettua kyllästettyä puuta. 

– Lämpölaitoksen perustamiselle on suuri tarve. Yksi syy tähän on se, että energiayhtiöiltä tullaan vaatimaan vuodesta 2028 alkaen entistä suurempaa toimitusvarmuutta. Tämä johtaa siihen, että energiayhtiöt siirtyvät maakaapelointiin ja pylväitä poistuu käytöstä merkittävästi aiempia vuosia enemmän, Demolite Oy:n toimitusjohtaja Tommi Tähkälä sanoo.

Elenia Lämpö selvittää parhaillaan eri vaihtoehtoja Hämeenlinnan kaukolämmön tuotannon uudistamiseksi, koska Vanajan voimalaitoksen lämmöntuotantokapasiteetista joudutaan 2020-luvulla korvaamaan vanhempi biokattila, joka on alun perin rakennettu 50-luvulla ja uudistettu 90-luvulla.
– Yhtenä mahdollisena osaratkaisuna Hämeenlinnan tulevaisuuden lämmöntuotantokapasiteetiksi voisi olla Karanojalta saatava lämpö. Tämä edellyttäisi Moreenin alueella sijaitsevan erillisen lämpöverkkomme yhdistämistä Hämeenlinnan pääverkkoon uuden putkiyhteyden avulla. Tällä ratkaisulla voitaisiin toteuttaa osa tarvittavasta uudesta kapasiteetista ja loppu tuotettaisiin jollain toisella uudella tuotantokapasiteetilla. Tätä ratkaisua voidaan selvittää yhtenä vaihtoehtona muiden mietinnässä olevien ratkaisuvaihtoehtojemme rinnalla, sanoo Elenia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Matti Tynjälä.

Kestopuuteollisuus ry:n omistamalla Demolitella on Tuuloksessa painekyllästetyn Kestopuun kierrätysterminaali, joten logistisesti Karanoja olisi lämpölaitokselle sijainniltaan erittäin hyvä. Tuuloksessa (noin 20 kilometrin päässä Karanojasta) varastoidaan, käsitellään ja murskataan kestopuuta energian tuottamista varten tällä hetkellä 25 000 tonnia vuodessa. Tuuloksessa käsitellään myös pieni määrä kreosoottikyllästettyjä pölkkyjä.
– Suolakyllästetty kestopuu viedään nykyisin energiahyödynnettäväksi Saksaan, sillä Suomessa sen käsittelylle ei löydy kapasiteettia. Kansantaloudellisesti olisi tulevaisuudessa järkevämpää hyödyntää tämä kuluttajilta ja teollisuudesta palautuva kyllästetty puu kotimaan energiatuotantoon, Tähkälä toteaa.

– Moreenin yritysalue sisältää jo nykyisellään kiertotalouselementit. Siellä on ympäristöteknologiaa, logistiikkaa ja tuotantoa. Uusi suunnittelussa oleva lämpöyksikkö lisää Moreenin kiinnostusta toimivan yritysalueen ekosysteemin näkökulmasta. Lämpölaitos pystyy tuottamaan lämpöä ympäri vuoden täydellä teholla. Energian tarve ei olisi enää tulppana yrityksille, huomauttaa Linnan Kehitys Oy:n sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen.

– Karanojaa lämpölaitospaikkana tukee se, että jätteidenkäsittelyalueen asemakaavassa on huomioitu jätteenpolton mahdollisuus, sanoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen. Laitos mahdollistaisi myös sen, että Kiertokapula Oy voi polttaa siellä omia puujätejakeitaan.

Demolite käynnistää pian laitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA), joka toteutetaan kuluvan vuoden aikana. Laitos tulisi käsittelemään 40 000 tonnia kyllästettyä puuta vuodessa. Lämpölaitoshankkeen kustannusarvio on noin 14 miljoonaa euroa, ja laitoksen suunniteltu koko on noin 13 MW.

Lisätiedot:
- toimitusjohtaja Tommi Tähkälä Demolite Oy puh. 040 744 0114
- toimitusjohtaja Kari Mäkinen, Kiertokapula Oy, puh. 050 404 9370
- toimitusjohtaja Matti Tynjälä, Elenia Lämpö Oy, puh. 040 779 6258
- sijoittumispalveluiden johtaja Ari Räsänen, Linnan Kehitys Oy, puh. 040 866 7501