På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Lietteiden tyhjennys siirtyi Pirkanmaan Jätehuollon vastuulle
03.01.2017
Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan 2017 alusta Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.

Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt siirtyä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen 1.1.2017 alkaen. Päätös koskee Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntia, pois lukien Nokia.

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Keskitetyllä keräyksellä varmistetaan lietteen asianmukainen jatkokäsittely sekä tasapuolinen palvelutarjonta ja hinnoittelu asukkaille.

Asianmukainen lietteiden tyhjentäminen on tärkeää myös ympäristön ja kiinteistön kannalta.

Lietteiden pääsy ympäristöön aiheuttaa lähivesistöjen rehevöitymistä, kaivojen vedenlaadun huononemista sekä mahdollisia terveysriskejä. Lisäksi säännöllinen tyhjennys varmistaa jätevesijärjestelmän toimivuuden ja pidentää sen käyttöikää, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.

Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa kuljetukset, organisoi lietetyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta, kertoo Varsala.


Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisen hankintamenettelyn mukaisesti viime keväänä. Kuljetukset jakautuivat Eerola-yhtiöt Oy:n, Lassila&Tikanoja Oyj:n,  Pirkanmaan Betonipumppaus Oy:n ja Pertti Musakka Ky:n kesken. Juupajoella Pirkanmaan Jätehuollon järjestämä lietekaivojen tyhjennys alkoi jo 2012 ja siellä urakoitsijana jatkaa Juha Soikka Tmi. Koska kevään hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, lieteurakat käynnistyvät väliaikaisjärjestelyin, joka on voimassa markkinaoikeuden lopulliseen päätökseen asti. Väliaikainen urakointijärjestely mahdollistaa jätehuollon lakisääteisen tehtävän sekä asiakkaiden tyhjennystilausten hoidon.

Lietetyhjennysten jätemaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä mahdollisista lisätyömaksuista. Lietteen kuljetusmaksu on kaikissa kunnissa sama. Se on porrastettu neljään luokkaan kyytiin otettavan lietemäärän mukaan (80,44-138,92 euroa/nouto). Käsittelymaksu on kuntakohtainen ja perustuu kunkin kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottohintoihin (5,58-24,87 euroa/kuutio). Poikkeuksena ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustajakunnat Tampere, Kangasala, Orivesi, Lempäälä ja Pirkkala, joille myös lietteen käsittelymaksu on sama: 9,58 euroa/kuutio (umpikaivot) ja 11,28 euroa/kuutio (sakokaivot). 

Hinnat löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta www.pjhoy.fi/hinnat

Kiinteistöt joita muutos koskee saavat aiheesta tiedotuskirjeen.

Lisätietoja:     
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
www.pjhoy.fi/liete

tekninen päällikkö Timo Varsala, puh. 050 338 2463

logistiikkainsinööri Miia Siukola, puh. 040 142 6831