På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Hallituksen toimet nostavat jätemaksuja
23.06.2016
Valtioneuvosto antoi eilen 22.6.2016 esityksen uudeksi hankintalaiksi. Esitys rajaa merkittävästi julkisten toimijoiden nykyistä mahdollisuutta myydä palveluitaan markkinoilla. Toteutuessaan esitys kriisiyttäisi kuntien vastuulla olevan jätehuollon ja johtaisi väistämättä asukkaiden jätemaksujen nostamiseen. Maksajiksi joutuisivat lisäksi paikalliset yritykset, maanviljelijät ja mahdollisesti myös kunnat. Tähän asti jätehuolto on kustannettu jätemaksuin. Jatkossa on olemassa riski siitä, että kunnat joutuvat tukemaan jätehuoltoa verovaroilla. Myös yhdyskuntajätehuollon kehitys ja korkea laatu vaarantuvat.

Hankintalailla toimeenpannaan EU:n hankintadirektiivi Suomessa. Hallitus esittää hankintalakiin direktiiviä tiukempaa sääntelyä. Jätelaitosyhdistys pitää tiukennusta turhana ja haitallisena. Hallituksen kaavailujen vaikutukset näkyvät toteutuessaan jokaisen suomalaisen kukkarossa. Hankintalakiesityksen seuraukset nostaisivat asukkaiden jätehuoltomaksuja jopa 30 prosenttia. Rajauksesta hyötyvät vain suuret valtakunnalliset yritykset.

Paikallistalous kärsii

Toteutuessaan hallituksen esitys vähentää kilpailua, erityisesti haja-asutusalueilla ja maaseudulla. Monet pienyrittäjät ja viljelijät jäävät monopolisoituvan yksityisen palveluntarjonnan ja voittoa maksimoivan hinnoittelun varaan.
- P&K-yrityksille jätehuoltokustannusten nousu voi olla vielä asukkaiden maksujen korotuksia suurempi. Yksityisellä sektorilla on myös suuria puutteita jätehuoltopalvelujen alueellisessa tarjonnassa. Pitkät jätteenkuljetusmatkat lisäävät hintaa entisestään. Esimerkiksi biojätteen kuljettaminen Kemistä Forssaan on kyllä mahdollista, mutta kustannukset jäävät jätteen tuottajan maksettavaksi. Riski laittomaan ja ympäristöä pilaavaan dumppaamiseen lisääntyy, listaa Jätelaitosyhdistyksen uusi toimitusjohtaja Riku Eksymä.
- Hankintalakivalmistelussa on kuultu valtakunnallisten suuryritysten kovaäänisiä vaatimuksia. Käytännössä tämä muutos tulee merkitsemään suoraa tulonsiirtoa tavallisilta kuntalaisilta ja pienyrityksiltä suurille valtakunnallisille ja kansainvälisille yrityksille, hämmästelee Eksymä. 

Hankintalakiin esitetyllä ulosmyynnin rajauksella paikallistalous tulee kärsimään. Monen paikallisen jäteyrittäjän mahdollisuudet yritystoiminnan jatkamiseen heikkenevät.

Myös muiden kuin jätealan yksityisten yrityksien taloudellinen asema vaikenee. Ne menettävät ison osan katteestaan, kun niille välttämättömän jätehuollon kustannukset kasvavat.  Samalla myös jätehuoltopalvelujen tarjonta vähenee ja kuljetusmatkat pitenevät.

Esimerkiksi lohjalainen kahden miehen rakennusliike joutuisi ajamaan työmaidensa rakennus- ja purkujätteet pitkän matkan päähän lähellä olevan kunnan jäteaseman sijaan. Jari Rautiainen ja Klaus Sahlström Rakentajan Taustajoukot Oy:stä tuovat rakennus- tai purkujätettä kuntien omistaman Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen Munkkaan jätekeskukseen kahdesta kolmeen kertaa viikossa. Mikäli hankintalaki kiristäisi kuntien mahdollisuuksia vastaanottaa jätettä yrityksiltä, olisi Rakentajan taustajoukkojenkin etsittävä jätehuoltoratkaisunsa muualta.

- Emme kyllä yhtään tiedä, mistä vastaavaa palvelua lähtisimme etsimään, Jari Rautiainen ihmettelee.

Uudellamaalla toimivalla Rosk’n Roll:lla on vastaavia asiakkaita yli 800. Hankintalain tiukentaminen vie palvelut näiltä paikallisilta pieniltä yrityksiltä kauemmas. Pahimmassa tapauksessa yritys joutuu lopettamaan toimintansa kokonaan.

EU:n sisämarkkinat vääristyvät

Muut Pohjoismaat ovat linjanneet, että julkisille toimijoille EU-direktiivissä säädetty 20 prosentin raja markkinoilla toimimiseen tulee toteuttaa kunkin maan kansallisessa lainsäädännössä. Kansallisesti poikkeavalla sääntelyllä jäsenmaat joutuisivat eriarvoiseen asemaan jolloin EU:n sisämarkkinat vääristyvät. Suomi on nyt Euroopan ainoa maa, joka esittää tiukempaa rajausta.

Jätehuollon kehitys ja innovointi uhkaavat heikentyä.
- Nyt on viimeistään syytä nähdä valtava työ, jota julkinen jätehuolto on tehnyt kiertotalouden kehittämiseksi sekä ympäristön ja terveyden suojelemiseksi. Julkisen jätehuollon mahdollistaman yhteistyön turvin on kehitetty Suomen talouden kaipaamia vientituotteita. Kunnan jätehuollon tarjoama yrityskumppanuus on mahdollistanut useiden uusien cleantech -yrityksien perustamisen ja laajentanut alan kilpailua. Koko kehitystyö uhkaa joutua romukoppaan, jos yhteistyömahdollisuudet estetään harkitsemattomalla lainsäädännöllä, harmittelee Eksymä.

- Hankintalain ulosmyynnin raja on ehdottomasti pidettävä 20 prosentissa.


Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätietoa:
Riku Eksymä
Toimitusjohtaja 1.8. alkaen
040 838 6643
riku.eksyma@jly.fi