På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Suomi luopuu kaatopaikoista - Kaatopaikkojen aika jää kiertotaloudessa historiaan
18.05.2016
Suomalaisessa jätehuollossa on tapahtunut merkittävä muutos kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2006 yli 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä vietiin kaatopaikoille. Nyt kaatopaikkojen osuus on pudonnut alle kymmeneen prosenttiin, ja rakenteilla olevien kierrätyslaitosten ja jätevoimaloiden valmistuttua kaatopaikoista luovutaan käytännössä lähes kokonaan parin vuoden sisällä. Kuntien kierrätys- ja hyödyntämisinvestointien valmistuminen nostaa Suomen yhdyskuntajätehuollon Euroopan huippumaiden tasolle.

Tilastojen mukaan jätehuolto on toimiala, joka on Suomessa vähentänyt eniten kasvihuonekaasupäästöjään.  Jätevoimaloilla saadaan jätteen sisältämä energia hyötykäyttöön ja vältetään kaatopaikkojen metaanipäästöt. Kuntien jätelaitokset ovat myös kaksinkertaistaneet biojätteen kierrätyskapasiteetin 10 vuoden aikana. Biojätteen käsittelyllä saadaan ravinteet kiertoon ja tuotetaan uusiutuvaa energiaa. 

Jätehuollon huippumaissa, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa, noin puolet jätteestä kierrätetään ja toinen puoli hyödynnetään energiana. Yksi prosentti päätyy kaatopaikoille. Tämä tavoite on mahdollista saavuttaa Suomessa jätehuollosta vastuussa olevien kuntien ja tuottajayhteisöjen toimin, yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Kierrätyksen tehostaminen edelleen on mahdollista

Kuntien jätelaitokset mahdollistavat jätteenkäsittelypalvelut asukkaiden lisäksi myös pk-yrityksille ja paikallisille jätteenkuljetusyrityksille. Jätelaitoksilla on valmis, koko maan kattava järjestelmä jätteiden tehokkaaseen keräämiseen, mikä on kierrätyksen ja kiertotalouden toteutumisen edellytys.

- Jätteen erilliskeräys ja kierrätyskapasiteetti lisääntyvät kuntien jätelaitoksissa jatkuvasti ja sitä kautta saamme nostettua kierrätysastetta Suomessa, kunhan lainsäädäntö sen mahdollistaa, sanoo Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo. 
- Tavoitteiden saavuttamisen edellytys on lisäksi se, että yksityiset jäteyritykset luopuvat kierrätyskelpoisen jätteen polttamisesta. Tällä hetkellä ”kierrätyspolttoaineeksi” kutsutun jätteen osuus on kolmannes kaikesta poltetusta jätteestä. Suomen kierrätysaste nousisi heti 10 prosenttiyksikköä, jos tämä jäte kierrätettäisiin polttamisen sijaan. Näin olisimme eurooppalaisen kärjen tasolla.

Lakimuutokset uhkaavat kiertotaloutta

EU:n kiertotaloustavoitteet vaativat lainsäädäntöön selkeitä järjestämisvastuita eri vastuutahoille länsieurooppalaisen toimintamallin mukaisesti. Hankintalakiin ja jätelakiin kaavaillut muutokset kuitenkin hidastaisivat kiertotalouden toteutumista ja kaatopaikoista luopumista. Ilman julkista toteuttamisvastuuta jätehuollon tavoitteita ei ole saavutettu missään maassa. Pelkästään markkinoiden varaan jätehuoltoa ei voida jättää.

- Kuntien jätelaitokset ovat kehittäneet viimeiset vuosikymmenet alueellista ja vastuullista jätehuoltoa. Olemassa olevaa jätehuollon perusinfraamme ja sen kehitystä ei pidä tuhota jättämällä se markkinavoimien temmellyskentäksi. Jätehuoltoa tulee kehittää ympäristön, kansalaisten, terveyden sekä yritysten parhaaksi. Tämä toteutuu parhaiten julkisella vastuulla – kuten myös Euroopan edelläkävijämaissa, toteaa Salo.

Materiaaleja: Kuvia ja graafeja

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Markku Salo
040 561 0560
markku.salo@jly.fi

Jätelaitosyhdistys
Jätelaitosyhdistys ry (JLY) edustaa kuntien jätelaitoksia. Jätelaitokset vastaavat muun muassa asumisessa syntyvistä jätteistä ja julkisessa palvelutoiminnassa syntyvästä yhdyskuntajätteestä.
JLY täyttää tänä vuonna 20 vuotta.