På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
KHO vahvisti ratkaisuillaan kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen
01.03.2016
”Nyt on saatu korkeimmasta hallinto-oikeudesta asti ratkaisu siihen, että jätelakia pitää noudattaa”, toteaa Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo.

KHO laittoi pisteen pitkälle jätteenkuljetuskiistalle ja antoi 18.2.2016 useita ratkaisuja jätteenkuljetusten järjestämisestä. KHO:n ratkaisut kuljetusjärjestelmäpäätöksistä koskivat Kärkölää, Oulua, Paimiota, Turkua, Sauvoa sekä Saloa ja Hämeenlinnan seutua. 

Salon ja Hämeenlinnan päätökset ovat KHO:n vuosikirjapäätöksiä jotka linjaavat jätteen kuljetusjärjestelmää koskevaa päätöksentekoa jatkossa. KHO vahvisti ratkaisuillaan että kunnan järjestämä jätteenkuljetus on jätelain mukainen ensisijainen vaihtoehto.

Kuntien jätelautakunta voi valita kiinteistön haltijan järjestämän kuljetuksen vain jätelaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. KHO totesi, että vaikka jätelain edellytykset kiinteistön haltijan järjestämästä kuljetuksesta täyttyisivätkin, jätelautakunnalla on silti aina vapaus valita kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Hämeenlinnan seutu ja Kärkölä kunnan järjestämään kuljetukseen – muualla päätös uuteen valmisteluun

Useassa KHO:n ratkaisemassa tapauksessa jätelautakunta oli päättänyt vastoin esittelijän perusteltua esitystä, että koko kunnan alueella säilytetään vanha sopimusperusteinen jätteenkuljetus. KHO palautti nämä ilman riittäviä perusteluja ja selvityksiä tehdyt päätökset uuteen valmisteluun lautakuntiin.

Hämeenlinnan seudun osalta KHO kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen ja piti voimassa Hämeenlinnan yhteisen jätelautakunnan alkuperäisen päätöksen siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen. KHO:n mukaan lautakunnan päätöksenteon perusteena olleet selvitykset ja jätelain mukainen tarkastelu olivat riittävät ja asian valmistelu sekä päätöksenteko täyttivät hallintolain ja jätelain vaatimukset. 

Myös Kärkölän osalta KHO piti Päijät-Hämeen jätelautakunnan päätöksen siirtyä kunnan järjestämään kuljetukseen voimassa. 

Kärkölän ja Hämeenlinnan seudun kuljetuspäätökset ovat nyt lainvoimaisia.

Poliittinen tahtotila ei ylitä lakia

KHO toteaa, että alueellinen jätelautakunta toimii itsenäisenä kunnallisena jätehuoltoviranomaisena eikä kuntien jätelautakuntasopimuksilla voida rajoittaa jätelautakunnan toimivaltaa. Kuntien välisten sopimusten määräyksellä ei niin ikään voida syrjäyttää hallintolain mukaista selvitysvelvollisuutta. Myöskään kuntien lausunnot ja poliittiset tahtotilat eivät sido jätelautakuntaa päätöksenteossa. 

KHO antaa ratkaisuissaan ohjenuoria jätelaissa säädettyjen edellytysten täyttymisen arvioinnille. KHO:n mukaan päätöksenteon tueksi tehtävässä selvityksessä tulee kiinnittää huomiota niihin alueiden ominaisuuksiin, joilla on merkitystä jätteenkuljetuksen ja sen kustannusten tai toimivuuden kannalta. 

”KHO:n ratkaisun perusteella jätteenkuljetusjärjestelmää koskeva tarkastelu voidaan tehdä alueellisesti yli kuntarajojen huomioiden kuljetusolojen kannalta erityyppiset alueet kuten esimerkiksi keskustaajama, hyvin harvaan asutut alueet ja saaristoalueet. Kuljetuspalveluista perittävien maksujen arviointi kuntalaisten tasapuolisen kohtelun ja hinnoittelun kohtuullisuuden kannalta on mahdotonta, ellei jätelautakunta saa tehtäväänsä varten kuljetusyrityksiltä tarvittavia tietoja”, muistuttaa Markku Salo

”KHO:n päätökset antavat selkeän signaalin, että lakia on noudatettava ja päätökset on perusteltava. Pelkkä ’minä haluan’ ei tietenkään riitä. Lain mukaista arviointia ei myöskään ole toteamus siitä, että ’vanha sopimusperusteinen jätteenkuljetus on toiminut hyvin’, toteaa Markku Salo.


KHO 18.2.2016: ratkaisuja kuljetusjärjestelmistä
 
Vuosikirjapäätökset 18.2.2016:
Hämeenlinnan seutu
Salo


Ks. myös: Ajankohtaista 1.3.2016:
Hämeenlinnan seutu siirtyy kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen


Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Markku Salo
040 561 0560
markku.salo@jly.fi