På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
28.02.2017 tiedotteet
Hallitus tekemässä uudet ”carunat”? Kuntalaiset ja pienyrittäjät unohtumassa uudesta jätelaista
28.02.2017 ajankohtaista
Jätevoimalan kuonasta pihalaattoja ja betonielementtejä
24.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaalla hyödynnetään yli 98 prosenttia jätteistä
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
28.08.2017: Lakeuden Etappi Oy
Lakeuden Etappi ja Lankava Oy kierrätysyhteistyöhön
17.05.2017: Lakeuden Etappi Oy
Huonekalujen ja öljyn maksuton kierrätystempaus jäteasemilla
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Julkinen jätehuolto luo kiertotalouden perusedellytyksiä
26.02.2015
Julkinen jätehuolto toimii kaikkina aikoina, kaikissa oloissa ja kaikkialla. Laaja julkinen vastuu jätehuollosta takaa laadukkaat, turvalliset ja ympäristöystävälliset jätehuoltopalvelut kaikille asukkaille. Julkisen jätehuollon toimintaedellytyksiä ei tulisi heikentää, jotta se voi jatkossakin toimia tehokkaasti ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävässä työssä sekä toimivan kiertotalouden perusedellytysten ja ympäristöliiketoiminnan kehittämisedellytysten luojana. 

Julkinen jätehuolto, kunnalliset jätelaitokset, ovat tehneet pitkäjänteisesti työtä laadukkaan, turvallisen ja ympäristöystävällisen jätehuollon järjestämiseksi. Jätelaitokset ovat olleet suunnannäyttäjiä uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Niillä on ollut merkittävä rooli myös aktiivisen neuvonta- ja valistustyön tekemisessä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Julkinen jätehuolto on luonut edellytykset kiertotalouden toimivuudelle ja tasavertaisille jätehuoltopalveluille koko maassa. 

Jotta julkinen jätehuolto voi jatkossakin toimia arjen välttämättömän palvelun takaajana, tulee julkisen jätehuollon kokonaisuudesta huolehtimisen mahdollisuudet vahvistaa lainsäädännössä. 

– Toivomme, että päätöksentekijät ymmärtävät myös tulevalla vaalikaudella julkisen jätehuollon merkityksen kiertotalouden yhtenä merkittävänä tukirankana, jätehuoltopalvelujen kehittäjänä ja tasavertaisten palvelujen tarjoajana niin taajamissa kuin syrjäseuduilla. Julkinen jätehuolto toimii kaikkina aikoina laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta onkin tärkeää, että julkisen jätehuollon toimintaedellytykset säilyvät nykyisellään. Esimerkiksi jätteen energiahyötykäyttöä ei tule verottaa, sanoo Jätelaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Petri Kouvo.

Jos julkisen jätehuollon toimintaedellytyksiä rajoitetaan, saattaa se johtaa kuntalaisten jätehuoltopalvelujen kallistumiseen, palvelutason heikkenemiseen taajamien ulkopuolella sekä pahimmassa tapauksessa ympäristö- ja terveyshaittojen ryöpsähtämiseen.

Julkinen jätehuolto on toiminut yli 30 vuotta edelläkävijänä ja aloitteellisesti koko toimialan ja yhteiskunnan toimivuutta edistäen. Tästä osoituksena on muun muassa se, että kaatopaikat ovat käytännössä katoamassa. Kaatopaikoille viedään vain jätettä, jota ei voi kierrättää eikä hyödyntää energiana.

Julkisella vastuulla toimivalla jätehuollolla tulisi jatkossakin olla valtuudet turvata toimivan, tehokkaan ja taloudellisen jätehuollon toimintaedellytykset. Jätelaitosyhdistys ja sen jäsenyritykset, kunnalliset jätelaitokset, toivovat, että päätöksentekijät kiinnittävät myös tulevalla vaalikaudella huomiota julkisella vastuulla toimivan jätehuollon edellytyksiin toteuttaa tehtävänsä ja luoda pohjaa kiertotalouden kehittämiselle sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävälle työlle.
 
– Jätteen käsittely on osa kiertotaloutta. Jotta kaikki kierrätettävissä oleva jäte hyödynnetään tehokkaasti, tarvitaan julkisia jätelaitoksia, jotka järjestävät lajittelun ja keräyksen kustannustehokkaasti ja toimivasti. Jätteen energiakäyttö hillitsee ilmastonmuutosta sekä lisää energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta, sanoi Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo tänään Helsingissä järjestetyssä "Kaatopaikat katoavat – kunnalliset jätelaitokset suunnannäyttäjinä kierrätyksen ja hyödyntämisen lisäämisessä" -aamukahvitilaisuudessa.

Lue myös tiedote 27.2.2015

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry
puhelin 040 561 0560, sähköposti markku.salo@jly.fi