På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu
 
Perustiedot
Otsikko Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu
Julkaisuvuosi 2008
Tilaaja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)
Toteuttaja Ramboll Finland Oy / Sanna Pulkkinen, Anne Vehmas, Hanna Herkkola, Seela Sinisalo
Tavoitteet 1. Tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa kotitalouksien sekajätteen määrästä ja laadusta;
2. Vertailla erityyppisten asuinkiinteistöjen jätteen määrää ja laatua;
3. Selvittää hyötyjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen vaikutusta kotitalouksien sekajätteen määrään ja laatuun;
4. Selvittää sekajätteen laadun mahdollisia muutoksia viimeisen neljän vuoden aikana
Tutkimuksen ajankohta Syksy 2007 (13.-17.10.2007)
Erilliskeräykset Biojäte vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä; kartonki yli 20 huoneiston kiinteistöillä; paperi vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä
Sisältyy tunnuslukuihin Ei
Linkki
Otos ja näyte
Erilliskuormat/otokset Kyllä
Ositettu otanta Kyllä
Osituskriteerit Jätteentuottajat (vain kotitaloudet), kiinteistötyypit (viisi eri kiinteistöryhmää)
Näytekasojen lukumäärä 32 kpl
Näytekasakoko noin 2 000 kg
Näytteiden kokonaismäärä kpl
Näytekoko noin 100 kg (noin 600 l jäteastia)
Hienoaines Huomioitu suosituksen mukaan (hienoaineksen osuus 0,7 %)
Suuret kappaleet Huomioitu suosituksen mukaan
Edustavuus Kyllä
Jätekertymä (kg/as/a) Kyllä (164,5 kg/as/a)
Tilastollinen tarkastelu Kyllä
Rajaukset ja lisätiedot Tutkimukseen soveltuvien urakka-alueiden määräävinä tekijöinä käytettiin asukkaiden ikäjakaumaa, asukasmäärää huoneistoa kohden sekä asukkaiden tulotasoa.


Alla olevassa taulukossa on esitetty tutkimuksesta tietopankkiin tallennettu koostumusdata.

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 37,3 % 1.1 Keittiöjäte 25,6 % 1.1.1 Ruokahävikki  
1.1.2 Muu keittiöbiojäte  
1.2 Puutarhajäte 8,4 % 1.2.1 Risut ja oksat  
1.2.2 Muu puutarhajäte  
1.3 Muu biojäte 3,3 %  
2. Paperi 7,6 % 2.1 Paperipakkaukset 0,0 %
2.2 Pehmopaperi  
2.3 Muu paperi 7,6 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi  
2.3.2 Muu paperi  
3. Kartonki ja pahvi 10,0 % 3.1 Kartonkipakkaukset 8,2 % 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit 0,4 %
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset 7,8 %
3.2 Pahvipakkaukset 1,8 %  
3.3 Muu kartonki ja pahvi 0,0 %
4. Puu 2,3 % 4.1 Puupakkaukset 0,0 %
4.2 Kyllästetty puu 0,0 %
4.3 Muu puu 2,3 % 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu  
4.3.2 Muu puu  
5. Muovi 15,9 % 5.1 Muovipakkaukset 15,9 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset  
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset  
5.2 Muu muovi 0,0 % 5.2.1 Muu kovamuovi  
5.2.2 Muu kalvomuovi  
6. Lasi 3,8 % 6.1 Lasipakkaukset 3,7 %  
6.2 Muu lasi 0,1 %
7. Metalli 3,3 % 7.1 Metallipakkaukset 1,7 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset 0,5 %
7.1.2 Muut metallipakkaukset 1,3 %
7.2 Muu metalli 1,6 %  
8. Tekstiilit ja jalkineet 5,4 % 8.1 Jalkineet ja laukut  
8.2 Muut tekstiilit   8.2.1 Vaatteet  
8.2.2 Muut kankaat 2,2 %
9. Sähkölaitteet ja akut   9.1 Sähkölaitteet   9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput  
9.1.2 Muut sähkölaitteet 0,8 %
9.2 Paristot ja pienakut    
9.3 Ajoneuvoakut  
10. Vaaralliset kemikaalit   10.1 Lääkkeet  
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit  
11. Sekalaiset jätteet 10,6 % 11.1 Sekalaiset pakkaukset 0,6 %
11.2 Vaipat ja siteet 6,5 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 3,5 % 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet  
11.3.2 Kiviainekset  
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet