På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Selvitys yhdyskuntajätteen koostumuksesta ja biohajoavuudesta Kainuussa
 
Perustiedot
Otsikko Selvitys yhdyskuntajätteen koostumuksesta ja biohajoavuudesta Kainuussa
Julkaisuvuosi 2010
Tilaaja Kainuun ELY-keskus
Toteuttaja Elina Tampio, Kainuun ELY-keskus
Tavoitteet 1. Selvittää Kainuussa syntyvän yhdyskuntien seka- ja energiajätteen biohajoavaa osuutta;
2. Selvittää, kuinka paljon energiajätteen keräys vaikuttaa sekajätteen koostumukseen
Tutkimuksen ajankohta Kesä 2010 (30.6.-25.8.2010)
Erilliskeräykset Biojäte kaikilla kiinteistöillä; paperi vähintään 2 huoneiston kiinteistöillä; energiajäte vähintään 4 huoneiston kiinteistöillä (pl. Vaala)
Sisältyy tunnuslukuihin Ei
Linkki
Otos ja näyte
Erilliskuormat/otokset Ei
Ositettu otanta Kyllä
Osituskriteerit Aluetyypit (taajama, haja-asutusalue)
Näytekasojen lukumäärä 3 kpl
Näytekasakoko noin 4 000 - 5 000 kg
Näytteiden kokonaismäärä 3 kpl
Näytekoko 246 - 866 kg
Hienoaines Ei huomioitu
Suuret kappaleet Ei huomioitu
Edustavuus Ei
Jätekertymä (kg/as/a) Ei
Tilastollinen tarkastelu Ei
Rajaukset ja lisätiedot Tutkimuksen sekajätekuormat otettiin Sotkamosta ja Vaalasta. Vaalan taajamasta kerätty sekajäte poikkeaa muiden Kainuun kuntien sekajätteestä, sillä kunnassa ei tällä hetkellä ole energiajätteet erilliskeräystä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös erikseen Kajaanista kerättyä kotitalouksien, kauppojen ja mahdollisesti myös teollisuuden energiajätettä.


Alla olevassa taulukossa on esitetty tutkimuksesta tietopankkiin tallennettu koostumusdata.

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte   1.1 Keittiöjäte   1.1.1 Ruokahävikki  
1.1.2 Muu keittiöbiojäte  
1.2 Puutarhajäte   1.2.1 Risut ja oksat  
1.2.2 Muu puutarhajäte  
1.3 Muu biojäte    
2. Paperi   2.1 Paperipakkaukset  
2.2 Pehmopaperi  
2.3 Muu paperi   2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi  
2.3.2 Muu paperi  
3. Kartonki ja pahvi   3.1 Kartonkipakkaukset   3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit  
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset  
3.2 Pahvipakkaukset    
3.3 Muu kartonki ja pahvi  
4. Puu 0,5 % 4.1 Puupakkaukset  
4.2 Kyllästetty puu  
4.3 Muu puu   4.3.1 Rakennus- ja purkupuu  
4.3.2 Muu puu  
5. Muovi 20,3 % 5.1 Muovipakkaukset   5.1.1 Kovamuovipakkaukset  
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset  
5.2 Muu muovi   5.2.1 Muu kovamuovi  
5.2.2 Muu kalvomuovi  
6. Lasi   6.1 Lasipakkaukset    
6.2 Muu lasi  
7. Metalli 4,7 % 7.1 Metallipakkaukset   7.1.1 Alumiinipakkaukset  
7.1.2 Muut metallipakkaukset  
7.2 Muu metalli    
8. Tekstiilit ja jalkineet   8.1 Jalkineet ja laukut  
8.2 Muut tekstiilit 3,0 % 8.2.1 Vaatteet  
8.2.2 Muut kankaat  
9. Sähkölaitteet ja akut   9.1 Sähkölaitteet   9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput  
9.1.2 Muut sähkölaitteet  
9.2 Paristot ja pienakut    
9.3 Ajoneuvoakut  
10. Vaaralliset kemikaalit   10.1 Lääkkeet  
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit  
11. Sekalaiset jätteet   11.1 Sekalaiset pakkaukset  
11.2 Vaipat ja siteet 6,0 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet   11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet  
11.3.2 Kiviainekset  
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet