På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu
 
Perustiedot
Otsikko Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu
Julkaisuvuosi 2012
Tilaaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
Toteuttaja Ramboll Finland Oy / Sanna Pulkkinen, Seela Sinisalo
Tavoitteet 1. Tuottaa tietoa kotitalouksien sekajätteen määrästä ja laadusta;
2. Vertailla erityyppisten asuinkiinteistöjen jätteen määrää ja laatua;
3. Selvittää hyötyjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen vaikutusta kotitalouksien sekajätteen määrään ja laatuun;
4. Selvittää sekajätteen laadun mahdollisia muutoksia
Tutkimuksen ajankohta Syksy 2012 (10.-14.9.2012)
Erilliskeräykset Biojäte vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä; kartonki yli 20 huoneiston kiinteistöillä; paperi vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä
Sisältyy tunnuslukuihin Ei
Linkki http://vanha.jly.fi/2_2013_pks_kotitalouksien_sekajatteen_maaja_ja_laatu_lr.pdf
Otos ja näyte
Erilliskuormat/otokset Kyllä
Ositettu otanta Kyllä
Osituskriteerit Jätteentuottajat (vain kotitaloudet); kiinteistötyypit (viisi eri kiinteistöryhmää)
Näytekasojen lukumäärä 34 kpl
Näytekasakoko noin 1 700 kg
Näytteiden kokonaismäärä 34 kpl
Näytekoko noin 100 kg (noin 660 l jäteastia)
Hienoaines Huomioitu suosituksen mukaan (hienoaineksen osuus 10,6 %)
Suuret kappaleet Huomioitu suosituksen mukaan
Edustavuus Kyllä
Jätekertymä (kg/as/a) Kyllä (176,0 kg/as/a)
Tilastollinen tarkastelu Kyllä
Rajaukset ja lisätiedot Tutkimukseen valittiin vain HSY:n sekajätteen astiakeräyksen piirissä olevia asuinkiinteistöjä, joilla jätteen keräykseen käytetään perinteisiä pyörällisiä jäteastioita, ja joilla ei ole käytössä energiajätteen erilliskeräystä. Tutkimukseen soveltuvien urakka-alueiden määräävinä tekijöinä käytettiin asukkaiden ikäjakaumaa, asukasmäärää huoneistoa kohden sekä asukkaiden tulotasoa.


Alla olevassa taulukossa on esitetty tutkimuksesta tietopankkiin tallennettu koostumusdata.

1. taso 2. taso 3. taso
1. Biojäte 39,0 % 1.1 Keittiöjäte 25,3 % 1.1.1 Ruokahävikki  
1.1.2 Muu keittiöbiojäte  
1.2 Puutarhajäte 6,9 % 1.2.1 Risut ja oksat  
1.2.2 Muu puutarhajäte  
1.3 Muu biojäte 7,2 %  
2. Paperi 6,5 % 2.1 Paperipakkaukset 0,0 %
2.2 Pehmopaperi  
2.3 Muu paperi 6,5 % 2.3.1 Tuottajavastuun alainen paperi  
2.3.2 Muu paperi  
3. Kartonki ja pahvi 10,7 % 3.1 Kartonkipakkaukset 9,2 % 3.1.1 Alumiinipinnoitetut kartonkitölkit 0,5 %
3.1.2 Muut kartonkipakkaukset 8,7 %
3.2 Pahvipakkaukset 1,3 %  
3.3 Muu kartonki ja pahvi 0,2 %
4. Puu 1,9 % 4.1 Puupakkaukset 0,0 %
4.2 Kyllästetty puu 0,0 %
4.3 Muu puu 1,9 % 4.3.1 Rakennus- ja purkupuu  
4.3.2 Muu puu  
5. Muovi 18,1 % 5.1 Muovipakkaukset 16,3 % 5.1.1 Kovamuovipakkaukset  
5.1.2 Kalvomuovipakkaukset  
5.2 Muu muovi 1,8 % 5.2.1 Muu kovamuovi 1,0 %
5.2.2 Muu kalvomuovi 0,8 %
6. Lasi 2,3 % 6.1 Lasipakkaukset 2,2 %  
6.2 Muu lasi 0,2 %
7. Metalli 3,0 % 7.1 Metallipakkaukset 2,0 % 7.1.1 Alumiinipakkaukset 0,7 %
7.1.2 Muut metallipakkaukset 1,3 %
7.2 Muu metalli 1,0 %  
8. Tekstiilit ja jalkineet 5,7 % 8.1 Jalkineet ja laukut  
8.2 Muut tekstiilit   8.2.1 Vaatteet  
8.2.2 Muut kankaat 2,2 %
9. Sähkölaitteet ja akut   9.1 Sähkölaitteet   9.1.1 Loisteputki-, energiansäästö- ja LED-lamput  
9.1.2 Muut sähkölaitteet 0,9 %
9.2 Paristot ja pienakut    
9.3 Ajoneuvoakut  
10. Vaaralliset kemikaalit   10.1 Lääkkeet  
10.2 Muut vaaralliset kemikaalit  
11. Sekalaiset jätteet 11,1 % 11.1 Sekalaiset pakkaukset 0,8 %
11.2 Vaipat ja siteet 7,1 %
11.3 Muut sekalaiset jätteet 3,2 % 11.3.1 Muut polttokelpoiset jätteet  
11.3.2 Kiviainekset  
11.3.3 Muut polttokelvottomat jätteet