På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Keräys
 
Yhdyskuntajätehuollon lähtökohtana on se, että jätteitä syntypaikkalajitellaan ja erilliskerätään kierrätystä varten tai käsittelyn helpottamiseksi. Kierrätykseen on mielekästä kerätä materiaaleja, joille on aitoa kysyntää ja markkinat, kuten paperille ja metalleille. Toisaalta käsittelyyn menevästä jätevirrasta halutaan poistaa terveydelle ja ympäristölle vaaralliset jätteet.
 
Jätelajien kiinteistökohtainen keräys voi perustua kunnan jätehuoltoviranomaisen antamiin kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin tai kiinteistön vapaaehtoisuuteen. Jätehuoltomääräyksissä velvoitetaan usein järjestämään suuremmilla kiinteistöillä sekajätteen keräyksen lisäksi esimerkiksi biojätteen ja pakkausjätteen erilliskeräys.
 
Hyötyjätteiden vastaanottoa varten kuntien jätelaitoksilla on yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa koko maan laajuinen kierrätyspisteiden verkosto. Myös vaarallisten jätteiden vastaanotto on järjestetty kattavasti. Lisäksi jätelajeja kerätään tempausluonteisilla kiertävillä keräyksillä.
  
Alueellinen hyötyjätteiden keräyspaikka (Jätekukko Oy).

 
» Kierrätys.info
» Erilliskerättävien jätelajien tunnukset