På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Yhdistetty savukaasujen pesu ja vesien käsittely
 
Suomalainen Wiser Oy on kehittänyt uuden rajapinta- ja liuotuspesuun perustuvan savukaasujen puhdistusprosessin, johon on integroitu pesuvesien käsittely ja jäähdytys. Menetelmässä savukaasusta poistetaan ensin pääosa hiukkasista kaksoisvirtaussyklonilla. Sen jälkeen kaasua jäähdytetään lämmönvaihtimella ja lämpö otetaan talteen esimerkiksi kaukolämmöksi. Tämän jälkeen savukaasu johdetaan rajapintapesuriin, täytekappalepesuriin ja lopuksi venturityyppiseen jälkipesuun, josta se johdetaan tehokkaan erikoisrakenteisen pisaranerottimen kautta piippuun. Kaasun pesuissa käytetään pesunesteenä neutraloitua, puhdistettua kiertovettä. Pesujen kaasua puhdistava vaikutus perustuu tehokkaaseen hiukkasten sitomiseen ja kaasun sisältämien happamien yhdisteiden liukenemiseen pesuveteen. Lisäksi pesuveden lämpötila pidetään niin alhaisena, että pääosa höyrystyneistä liukenemattomista yhdisteistä kondensoituu pesunesteeseen.
 
Pesureista poistuva hapan pesuneste neutraloidaan kalkkikivellä neutralointireaktorissa. Neutraloitu vesi johdetaan reaktorista flokkausprosessiin. Puhdistettu vesi jäähdytetään kattilan palamisilmaa käyttäen kontaktipesurissa ja täytekappaletornissa ennen sen kierrättämistä uudelleen savukaasun pesuun. Pesuveden jäähdytys lämmittää samalla kattilan palamisilman.
 

Integroitu savukaasunpuhdistus ja pesuvesien käsittely (Wiser-puhdistusprosessi).
 
Menetelmä on tällä hetkellä testausvaiheessa. Sen osaprosessien ja komponenttien käytöstä on olemassa pitkäaikaista kokemusta prosessiteollisuuden kaasujen puhdistuksessa. Arvion mukaan menetelmällä voidaan poistaa tehokkaasti savukaasun hiukkaset, happamat kaasut ja kondensoituvat epäpuhtaudet. Menetelmän selkeä etu on lämmön talteenotto savukaasusta kattilan palamisilmaan ja sitä kautta saavutettava polttolaitoksen lämpöhyötysuhteen paraneminen. Integroidun pesuveden käsittelyn ja osittainen haihdutuksen ansiosta prosessista poistuvan jäteveden määrä on vähäinen.