På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Dioksiinien katalyyttinen hajotus
 
SDDS-katalyytti (Shell Dioxin Destruction System) on Shellin tutkimuskeskuksen kehittämä matalissa lämpötiloissa toimiva dioksiinien hajotuskatalyytti. Katalyytti on metalleja sisältävää raemaista huokoista materiaalia. Katalyyttiyksikkö on täytekappaleperiaatteella toteutettu reaktori, jossa savukaasu virtaa pystysuorien tulo- ja poistokanavien välissä olevien katalyyttikerrosten läpi vaakasuorassa suunnassa.
 
SDDS-katalyytin vaikutuksesta dioksiiniryhmän yhdisteet reagoivat savukaasun hapen kanssa muodostaen vettä, hiilidioksidia ja kloorivetyä. Menetelmässä ei käytetä apuaineita. SDDS-katalyytti, kuten katalyyttiset puhdistusyksiköt yleensäkin, sijoitetaan mieluiten puhdistusprosessin loppupäähän kohtaan, jossa savukaasussa on mahdollisimman vähän katalyytin toimintaa heikentäviä raskasmetalleja ja pölyä. Menetelmän etu hiiliadsorptioon perustuviin PCCD/F-yhdisteiden sitomismenetelmiin verrattuna on, että adsorptioaineen jälkikäsittelyä tai sijoittamista ei tarvita. Katalyytti toimii ammoniakkia reagenssina käytettäessä myös NOx:en pelkistyskatalyyttinä tyypillisiä SCR-katalyyttejä alemmassa lämpötilassa. Kaupallisesti toimitettuja SDDS-katalyyttiyksiköitä on ollut jätteenpolttokäytössä vuodesta 1999 alkaen.