På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Lämpöä ja sähköä
 
Yhdyskuntajätteen energiahyödyntäminen perustuu yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotantoon. Sähkö johdetaan valtakunnan verkkoon. Lämpö hyödynnetään kaupunkien kaukolämpöverkossa ja teollisuuden tasaisesti lämpöä tarvitsevissa toiminnoissa. Jätteen energiahyödyntämisellä korvataan kaatopaikkasijoitusta ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä sekä kasvatetaan energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.
 

Periaatekuva nykyaikaisesta jätevoimalasta.
 
Asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava yhdyskuntajäte on pääosin orgaanista alkuperää. Sen hyödyntäminen energiana vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään. Jätevoimalassa yksi tonni jätettä tuottaa noin 2 MWh lämpöenergiaa ja 2/3 MWh sähköä.
 

 
Jätevoimalassa syntyvä lämpö voidaan jakaa asiakkaille kaukolämpöverkoston kautta. Käyttämällä Suomessa syntynyttä kierrätyskelvotonta jätettä kaukolämmön energialähteenä vähennetään muiden lämmönlähteiden esimerkiksi tuontipolttoaineiden tarvetta. Tavoitteena on täyttää jätevoimalan tuottamalla kaukolämmöllä alueen ns. peruslämmöntarve.
 

Esimerkkikaupungin kaukolämmöntarve vuoden aikana.