På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätteenpolton ja energiahyödyntämisen kehitysvaiheita
 
 • Yhdyskuntajätteiden poltto alkoi Euroopan suurissa kaupungeissa 1800-luvun lopulla. Taustalla oli selvä tarve parantaa kaupunkien hygieniaa.
   
 • Euroopan ensimmäinen jätteenpolttolaitos otettiin käyttöön Nottinghamissa Englannissa vuonna 1874.
   
 • Alkuvaiheissa jätteenpolton savukaasujen haittavaikutuksia ei tunnettu, eikä niistä myöskään oltu huolissaan.
   
 • 1970-luvulla tapahtuneen öljyn hinnan nousun myötä jätteiden energiasisällön hyödyntäminen muuttui kiinnostavaksi. Erityisesti Ruotsissa alettiin rakentaa kaukolämpöverkkoon kytkettyjä jätteenpolttolaitoksia ja Saksan suurissa polttolaitoksissa ryhdyttiin tuottamaan sähköä.
   
 • 1980-luvulle tultaessa tutkimustuloksia jätteenpolton savukaasujen raskasmetalli- ja dioksiinipitoisuuksista. Asiaan reagoitiin voimakkaasti ja useimmissa Euroopan maissa asetettiin jätteenpoltolle uudet, aikaisempaa huomattavasti tiukemmat päästörajat.
   
 • Suomessa suljettiin vanhoja polttolaitoksia ja uusien rakentaminen pysähtyi kokonaan.
   
 • 1980-luvun puolivälistä alkaen jätteenpolton ja savukaasujen puhdistuksen tekniikka kehittyi erittäin nopeasti ja polttolaitosten päästöt vähenivät voimakkaasti.
   
 • Monien haitta-aineiden päästöt ovat tuon ajan jälkeen loppuneet käytännössä kokonaan tai pienentyneet poltto- ja puhdistusprosessien kehittymisen myötä minimaaliseen osaan aikaisemmasta.
   
 • Vuonna 2000 vaatimukset ja päästöraja-arvot yhdenmukaistettiin koko EU-alueella jätteenpolttodirektiivillä.
   
 • Vuoden 2005 lopulla päättyi jätteenpolttodirektiivin kansallinen käyttöönottovaihe. Direktiivi kiristi EU-maiden jätteenpolttomääräykset uudelle, maailmanluokassa hyvin tiukalle tasolle.
   
 • Vuonna 2006 Suomessa alettiin rakentaa ensimmäisiä uuden sukupolven jätevoimalaitoksia (Kotkaan ja Riihimäelle).
   
 • 2010-luvulla jätevoimaloita rakennetaan mm. Mustasaareen, Ouluun, Lahteen, Vantaalle, Tampereelle ja Leppävirralle.
 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen piippu (Albumit auki)
 

Nykyaikaista savukaasunpuhdistuslaitteistoa (Sysav).