På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Aikajana
 
Aikajanalla on esitetty jätehuollon lainsäädännöllisen ja strategisen ohjauksen tapahtumia. Kohdistimen vieminen tapahtuman päälle avaa selosteen. Tapahtuma on linkitetty suoraan säädökseen tai suunnitelma-asiakirjaan.
 
19941.1.1994 Vastuu yhdyskuntajätehuollosta kunnilla 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1995 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1996 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1997 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1998 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
19991.1.1999 Jätteen vastaanottosäädökset 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20001.1.2000 Keräyspaperin hyödyntäminen vähintään 70 % 
 1.1.2000 Romurenkaiden hyödyntäminen 90 % 
  
 1.3.2000 Ympäristönsuojelulaki ja -asetus voimaan 
  
  
  
  
  
  
  
  
 28.12.2000 Jätteenpolttodirektiivi vahvistettu 
2001 
  
  
  
  
 30.6.2001 Vähimmäistavoitteet pakkausjätteille 
  
  
  
  
  
  
20021.1.2002 Kaatopaikkavesien hallinta ja käsittely 
 1.1.2002 Kaatopaikkojen pintarakenteet 
 1.1.2002 Kaatopaikkakaasun hallinta 
 1.1.2002 Vaa'at kaatopaikoille 
 1.1.2002 Ei nestemäistä jätettä kaatopaikalle 
 1.1.2002 Ongelmajätteiden määritelmä laajenee 
  
  
  
  
  
 1.7.2002 Tuottajan vastuun soveltaminen uusiin ajoneuvoihin 
  
  
  
  
 28.12.2002 Jätteenpolttodirektiivin soveltaminen uusiin laitoksiin 
 31.12.2002 Uudet ympäristöluvat osalle kaatopaikoista 
20031.1.2003 Jäteveron suuruudeksi 23 euroa/tonni 
  
  
  
 1.5.2003 Eläinjäteasetuksen säädökset voimaan  (pdf)
  
  
  
  
  
  
  
2004 
  
  
  
  
  
  
  
 1.9.2004 Tuottajavastuusäädökset jätelakiin 
  
  
 31.12.2004 Uudet ympäristöluvat jätelaitosten toiminnoille 
20051.1.2005 Ei esikäsittelemätöntä jätettä kaatopaikoille 
 1.1.2005 Suurin osa biohajoavasta eroteltava 
 1.1.2005 Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet vuodelle 2005 
 1.1.2005 Keräyspaperin hyödyntäminen vähintään 75 % 
 1.1.2005 Jäteveron suuruudeksi 30 euroa/tonni 
  
  
  
  
  
  
 13.8.2005 Sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuu 
  
  
 1.11.2005 Uudet tavoitteet pakkausjätteiden hyödyntämiseen 
 28.12.2005 Jätteenpolttoasetuksen soveltaminen käytössä oleviin laitoksiin 
20061.1.2006 Romuajoneuvojen kierrätystavoitteet (85 ja 80 p-%) 
 1.1.2006 Biohajoavaa kaatopaikoille 75 % vuoden 1994 määrästä  (pdf)
  
  
  
  
  
  
  
 1.9.2006 Kaatopaikkakelpoisuuden uudet kriteerit voimaan 
  
  
  
2007 
  
  
  
  
 1.6.2007 Vastuu kaupan ja yksityisen palvelutoiminnan jätehuollon järjestämisestä siirtyy 
  
  
  
  
 1.11.2007 Kaatopaikkojen pohjarakenteiden erityisvaatimukset 
  
2008 
  
  
  
  
  
  
  
 26.9.2008 Paristot ja akut tuottajien vastuulle 
  
  
 31.12.2008 Pakkausjätteiden hyödyntämisvaatimukset vuodelle 2008 
20091.1.2009 Biohajoavaa kaatopaikoille 50 % vuoden 1994 määrästä  (pdf)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20101.1.2010 Biojätestrategian toimenpiteiden ensi vaiheen tavoitevuosi  (pdf)
 1.1.2010 Uusiutuvan energian käyttöä lisätty 30 % vuodesta 2001  (pdf)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2011 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2012 
  
  
  
 1.5.2012 Uusi jätelaki voimaan 
 1.5.2012 Kuntien perustettava yhteinen toimielin tai kuntayhtymä 
 1.5.2012 Uusi jäteasetus voimaan 
  
  
  
  
  
  
  
2013 
  
  
  
 1.5.2013 Tuottajavastuusäädösten voimaantulo 
 1.5.2013 Takaraja päätöksille sopimusperusteisista kuljetuksista 
  
  
  
  
  
  
  
2014 
  
  
  
 1.5.2014 Pakkausten tuottajavastuun mukainen vastaanottoverkosto 
 1.6.2014 Kunnan vastuulle kuuluva yhdyskuntajäte liitetty järjestettyyn jätteenkuljetukseen 
  
  
  
  
  
  
20151.1.2015 Romuajoneuvojen kierrätystavoitteet (95 ja 85 p-%) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20161.1.2016 Biohajoavaa kaatopaikoille 35 % vuoden 1994 määrästä  (pdf)
 1.1.2016 VALTSU:n tavoitteet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2017 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2018 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20201.1.2020 EU:n ilmasto- ja energiapaketin tavoitevuosi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2021 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2022 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2023 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2024 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
20251.1.2025 Uusiutuvan energian käyttöä lisätty 2/3 vuodesta 2001  (pdf)