På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Kotitalouksien sekajätteen koostumus
 
Koostumustietopankkiin on tallennettu Suomessa 2000-luvulla toteutettujen kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimusten tulokset. Valtakunnallisten tunnuslukujen edustavuutta ja luotettavuutta merkittävästi heikentää se, että vasta JLY:n, HSY:n ja Aalto yliopiston LAATUJÄTE-hankkeessa tuotettava suositus määrittää kansallisesti yhtenäisen tavan koostumustutkimusten toteuttamiseksi.
 
Jaeluokitus perustuu kolmeen hierarkkiseen tasoon, joista koostumustutkimuksen suorittaja valitsee tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tavoitteiden mukaisen vaihtoehdon. Yksinkertaisimmillaan tutkimus sisältää ensimmäisen tason 11 jaeluokkaa, jotka perustuvat materiaali- ja tuoteryhmäluokitteluun. Toisella tasolla on keskitytty lähinnä pakkausten tuottajavastuunalaisten jätteiden tunnistamiseen.
 
Alla olevassa kuvaajassa on esitetty vertailukelpoisten tutkimustulosten perusteella laskettu eri jakeiden keskimääräinen massaosuus jaeluokituksen karkeimmalla tasolla.
 

 
Lue lisää »
 
Koostumustietopankkiin on tallennettu seuraavat Suomessa 2000-luvulla toteutettujen kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimusten tulokset:
 
» ,
» Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kaatopaikkajätetutkimus, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) 2006
» Yhdyskuntajätteen lajittelututkimus Nousialan jäteasemalla -raportti, Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy 2007
» Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen, Jätekukko Oy 2008
» Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) 2008
» Mustankorkea Oy:n kuivajätteen lajittelututkimus, Mustankorkea Oy 2010
» Selvitys yhdyskuntajätteen koostumuksesta ja biohajoavuudesta Kainuussa, Kainuun ELY-keskus 2010
» Syntypaikkalajitellun sekajätteen lajittelututkimus Mikkelin seudulla, Metsäsairila Oy 2010
» Jäteanalyysiraportti Etelä-Pohjanmaalla, Lakeuden Etappi 2011
» Kuivajätteen koostumus Pirkanmaalla, Pirkanmaan Jätehuolto Oy (PJH) 2011
» Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumuksen sekä palamisteknisten ominaisuuksien selvitys Etelä-Karjalan alueella, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy (EKJH) 2011
» Pirkanmaan alueen jätelajittelututkimus, Pirkanmaan Jätehuolto Oy (PJH) 2012
» Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) 2012
» Turun seudun polttokelpoisen jätteen lajittelututkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen, Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) 2012
» Jäteanalyysiraportti Etelä-Pohjanmaalla, Lakeuden Etappi 2013
» Lajittelututkimus Jätekukko Oy:n alueella, Jätekukko Oy 2013
» Seka- ja energiajätteen lajittelututkimus Rouskis Oy:n alueella, Rouskis Oy 2013
» Selvitys kunnallisessa jätteenkuljetuksessa olevan sekajätteen koostumuksesta Puhas Oy:n toimialueella, Puhas Oy 2013
» Keski-Suomen sekajätteen koostumustutkimus, Sammakkokangas Oy, Mustankorkea Oy ja Jämsän Jätehuolto liikelaitos. 2015
» Polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus Turun seudulla, Turun Seudun Jätehuolto Oy 2015
» Sekajätteen koostumustutkimus Kainuussa, Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi 2015
» Sekajätteen koostumustutkimus Kuopiossa, Jätekukko Oy 2015
» Sekajätteen koostumustutkimus Riihimäellä, Ekokem Oyj 2015
» Oulun jätehuollon alueen polttokelpoisen jätteen koostumustutkimus, Oulun Jätehuolto Oy 2016
» Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu, HSY 2016
» Kotitalouksien sekajätteen koostumus Pirkanmaalla, Pirkanmaan Jätehuolto Oy 2017
» Syntypaikkalajitellun sekajätteen koostumus LSJH:n toimialueella, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 2017

• Kuvaus koostumustietopankkiin tallennetuista tiedoista